Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1247
Mgr. Peter Manco
109-2017 Nájomná zmluva
45 €
pdf
pdf
1246
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
108-2017 Dohoda č. 17/20/012/10
0 €
pdf
pdf
1245
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
107-2017 Dohoda č. 17/20/012/14
0 €
pdf
pdf
1244
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
106-2017 Dodatok č. 2018-01 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
27732 €
pdf
pdf
1243
Orange Slovensko, a. s., IČO: 35697270, DIČ: 2020310578, IČ DPH: SK2020310578
105-2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Číslo zmluvy: B0627410
43 €
pdf
pdf
1242
Peter Jurčík, IČO: 46783989
104-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
1241
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
103-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
1240
Tibor Bilek, IČO: 40168034
102-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
1239
Gustáv Krška, IČO: 37974122
101-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
1238
Tibor Bilek
100-2017 Darovacia zmluva - cesta Plešivá
150 €
pdf
pdf
1237
ARRIVA Liorbus, a .s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
99-2017 Zmluva o poskytnutí príspevku - doprava
827 €
pdf
pdf
1236
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, IČ DPH: SK7020000262
98-2017 Späťvzatie výpovede a Dodatok č. 1 K Nájomnej zmluve č. 665/2015/CE
0 €
pdf
pdf
1235
Ing. Boris Kôpka
97-2017 Darovacia zmluva - cesta Plešivá
187 €
pdf
pdf
1234
Viktória Žúborová
21-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1233
Milan Drengubiak
20-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1232
Ľubica Langová
19-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1231
Veľká Havrania, s.r.o, IČO: 36 379 280
96-2017 Zabezpečenie podujatí v rámci realizácie projektu „Trasa valašskej kultúry“
45782 €
pdf
pdf
1230
Anton Otruba
95-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1229
Jozef Lodňan
94-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1228
Ladislav Kazár
93-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1227
Tomáš Mrázek
92-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1226
Stanislav Otruba, IČO: 32279779, DIČ: 1021308486
91-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1225
Peter Otruba, IČO: 46730451, DIČ: 1085178457
90-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1224
Otília Kadášiová
89-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1223
Róbert Hozák
88-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1222
Adriana Obertová
87-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1221
Iveta Šibíková
86-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1220
František Chovanec
85-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1219
Ľudmila Bellová
84-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1218
Daniel Káčer
83-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
400 €
pdf
pdf
1217
Miroslav Záň
82-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
250 €
pdf
pdf
1216
Stanislaw Suszka
81-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
350 €
pdf
pdf
1215
Akadémia muzika, IČO: 42391881
80-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1214
Doc. Ing. Karol Kočík, CSc.
79-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
150 €
pdf
pdf
1213
Mariana Olbertová
78-2017 Nájomná zmluva, Olbertová
360 €
pdf
pdf
1212
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
77-2017 Darovacia zmluva - Lezecká stena
1000 €
pdf
pdf
1211
Vladimír Cimrák, rod. Cimrák, a manželka Magdaléna Cimráková, rod. Ferancová
76-2017 Kúpna zmluva
820 €
pdf
pdf
1210
Anna Kršková
18-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1209
Slavomír Klocháň
75-2017 Kúpna zmluva zásahové prilby HEROS
160 €
pdf
pdf
1208
Mgr. Anna Víglašová
17-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1 2 3 4 32