Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1461
Pavol Kuma
61-2019 Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
1460
Mária Karcolová - Kvety NIKA
60-2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov
870 €
pdf
pdf
1459
Datex odevy mix, IČO: 44015488, DIČ: 1078840004
59-2019 - Zmluva o nájme nebytových priestorov
849 €
pdf
pdf
1458
MP Profit PB, s.r.o., IČO: 50 068 849, DIČ: 212 016 7126, IČ DPH: SK 212 016 7126
58-2019 Zmluva o manažmente projektu č. 2019/10/PG
750 €
pdf
pdf
1457
Júlia Janoťáková
57-2019 Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
1456
Marián Žúbor, Kristína Žúborová
56 2019 Kz Zubor
2390 €
pdf
pdf
1455
Irena Timanová
16-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1454
Miroslav Mäsiar a Jana Mäsiarová, Martin Záň AnnaZáňová, Mgr. Mária Drengubiaková, Ľudovít Macek, Jozef Macek, Miroslav Macek, Monika Maceková, Marek Drengubiak
55-2019 Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
850 €
pdf
pdf
1453
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
54-2019 Rámcová zmluva o spolupráci
0 €
pdf
pdf
1452
Anton Vojvoda
53-2019 Darovacia zmluva
100 €
pdf
pdf
1452
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
52-2019 Dodatok č. 06-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1450
Juraj Popluhár
51-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1449
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
50-2019 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.06.2016
0 €
pdf
pdf
1448
Rozália Kolenákova
15-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1447
Ing. Jozef Popluhár
49-2019 Darovacia zmluva
800 €
pdf
pdf
1446
Štefánia Špirková
14-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1445
Rastislav Volek
48-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1444
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
47-2019 Zmluva o dielo
123545 €
pdf
pdf
1443
Ján Datko
46-2019 Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
1442
Peter Palo
45-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1441
Ing. Zuzana Bútorová
44-2019 Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
1440
Milan Krška
43-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1439
02 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, DIČ: 2020216748, IČ pre DPH: SK2020216748
42-2019 Dohoda o náhrade za obmedzenie využívania a užívania nehnuteľnosti
1200 €
pdf
pdf
1438
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
41-2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1437
Michal Longauer
40-2019 Darovacia zmluva
600 €
pdf
pdf
1436
Dušan Gaššo
39-2019 Darovacia zmluva
600 €
pdf
pdf
1435
Gustáv Krška
38-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1434
GGFS s.r.o., IČO: 47 079 690, DIČ: 2023770892, IČ DPH: SK2023770892
37-2019 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom
0 €
pdf
pdf
1433
Ján Zaťko
36-2019 Kúpna zmluva
1026 €
pdf
pdf
1432
Augustín Púček
35-2019 Darovacia zmluva
780 €
pdf
pdf
1431
Jaroslav Hanuš, IČO: 40820726
34-2019 Zmluva o nájme pozemku
500 €
pdf
pdf
1430
Katarína Otrubová
13-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1429
Marta Marková
12-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1428
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
33-2019 33-2019 Dodatok č.1 k zmluve Asfaltovanie miestnej komunikácie - Kozinská zo dňa 02.07.2019
10323 €
pdf
pdf
1427
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
32-2019 Dodatok č.5/2012 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania
23763 €
pdf
pdf
1426
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
31-2019 Asfaltovanie miestnej komunikácie - Kozinská
22845 €
pdf
pdf
1425
Ľudmila Badáňová
11-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1424
Vilola Krejzlová
10-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1423
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
30-2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet Security
0 €
pdf
pdf
1422
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
29-2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet
0 €
pdf
pdf
1 2 3 4 37