Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1280
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, IČO: 00585441
21-2018 Skupinové úrazové poistenie U11
150 €
pdf
pdf
1279
Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, IČO: 30845572
20-2018 Darovacia zmluva prebytočného hnuteľného majetku štátu
30323 €
pdf
pdf
1278
Slovenský futbalový zväz, IČO: 00687308, DIČ: 2020898913
19-2018 Dotácia TJ Fatran Stavba pódia
15000 €
pdf
pdf
1277
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
18-2018 Dohoda číslo 18/20/50J/5
19821 €
pdf
pdf
1276
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
17-2018 Dohoda číslo 18/20/52A/38
2701 €
pdf
pdf
1275
Ing. Radovan Lupták
16-2018 Darovacia zmluva
200 €
pdf
pdf
1274
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, DIČ: 2020878992
15-2018 Dotácia DZH Zázrivá
3000 €
pdf
pdf
1273
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH, IČO: 45946043, DIČ: 1076683707
14-2018 Zmluva o poskytovaní služieb
1900 €
pdf
pdf
1272
Terézia Zaťková
13-2018 darovacia zmluva
100 €
pdf
pdf
1271
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
12-2018 Dotácia TJ Fatran Zázrivá
5500 €
pdf
pdf
1270
Štefánia Kurtová
11-2018 darovacia zmluva
182 €
pdf
pdf
1269
Mária Mäsiarová
5-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
70 €
pdf
pdf
1268
Margita Oriešková
4-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1267
Ondrej Nemček
10-2018 Kúpna zmluva Praga
2800 €
pdf
pdf
1266
Martin Matúš
9-2018 Kúpna zmluva malotraktor
1850 €
pdf
pdf
1265
Erika Mäsiarová
3-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1264
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
8-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabespečení systé,u združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenej zo dňa 29.6.2016
0 €
pdf
pdf
1263
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
7-2018 Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
1262
Roman Lacko
6-2018-Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
1261
Zuzana Ligasová
2-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1260
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
5-2018 Dodatok č. 2018-02 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
27732 €
pdf
pdf
1259
Anton Hakáč
4-2018 Kúpna zmluva - pozemok
470 €
pdf
pdf
1258
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
3-2018 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb T-COM
0 €
pdf
pdf
1257
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
2-2018 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
0 €
pdf
pdf
1256
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
1-2018 Darovacia zmluva - Lezecké centrum
1000 €
pdf
pdf
1255
Štefánia Kurtová
1-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1154
Ivan Blesák
115-2018 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 5/2016
0 €
pdf
pdf
1253
Dáša Gaššová
22-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1252
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
114-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
20 €
pdf
pdf
1251
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
113-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
29 €
pdf
pdf
1250
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
112-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
14 €
pdf
pdf
1249
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, DIČ: 2020834475
111-2017 Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve uzatvorenej 3. 4. 2017
0 €
pdf
pdf
1248
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
110-2017 Darovacia zmluva - Lezecká stena
1000 €
pdf
pdf
1247
Mgr. Peter Manco
109-2017 Nájomná zmluva
45 €
pdf
pdf
1246
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
108-2017 Dohoda č. 17/20/012/10
0 €
pdf
pdf
1245
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
107-2017 Dohoda č. 17/20/012/14
0 €
pdf
pdf
1244
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
106-2017 Dodatok č. 2018-01 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
27732 €
pdf
pdf
1243
Orange Slovensko, a. s., IČO: 35697270, DIČ: 2020310578, IČ DPH: SK2020310578
105-2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Číslo zmluvy: B0627410
43 €
pdf
pdf
1242
Peter Jurčík, IČO: 46783989
104-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
1241
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
103-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
1 2 3 4 33