Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1339
Púčeková Štefánia
77-2018 Nájomná zmluva
18 €
pdf
pdf
1338
Pazderová Janka
76-2018 - Nájomná zmluva
33 €
pdf
pdf
1337
TM Sound, s.r.o., IČO: 2022656823, IČ DPH: SK 2022656823
75-2018 CD - valaských pastierskych piesní z regiónu
8064 €
pdf
pdf
1336
Varínska tlačiareň / ELEKTRO AB S.R.O, IČO: 36011843, IČ DPH: SK 2020982502
74-2018 Publikácia o pastierskej kultúre
22380 €
pdf
pdf
1335
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
73-2018 Rekonštrukcia a oprava parkoviska autobusov v centre obce Zázrivá
31818 €
pdf
pdf
1334
MADE s.r.o., IČO: 36041688
72-2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
1333
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
71-2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000556-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30000 €
pdf
pdf
1332
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
70-2018 Dodatok č. 2018-03 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
1331
ROSSETA s.r.o., IČO:36 284 475, DIČ: 2022194944, IČDPH: SK 2022194944
69-2018 Zmluva o dielo DHZ
42474 €
pdf
pdf
1330
Vladimír Antol
68-2018 Darovacia zmluva
100 €
pdf
pdf
1329
Marek Fedor
67-2018 Darovacia zmluva
200 €
pdf
pdf
1328
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
66-2018 Asfaltovanie miestnych komunikácií
36336 €
pdf
pdf
1327
Mesto Dolný Kubín, IČO: 00314463, DIČ: 2021339254
65-2018 mandátna zmluva
0 €
pdf
pdf
1326
Anna Faglicová
64-2018 Darovacia zmluva
231 €
pdf
pdf
1325
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
63-2018 Dodatok č.1 k zmluve č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255 - Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
104025 €
pdf
pdf
1224
Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 442 151, DIČ: 2022187453, IČDPH: SK 2022187453
62-2018 Vecné bremeno - Rozšírenie NN siete Pod Pupovcom III
0 €
pdf
pdf
1323
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
61-2018 MMS - fotopasca1
5 €
pdf
pdf
1322
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
60-2018 MMS - fotopasca
5 €
pdf
pdf
1321
Peter Štyrák
59-2018 Nájomná zmluva byt č.1
249 €
pdf
pdf
1320
TANTA s.r.o, IČO: 48 082 058
58-2018 Nájomná zmluva na pozemok
93 €
pdf
pdf
1319
Terézia Hudáková
8-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1318
Žilinský samosprávny kraj. IČO: 37 808 427, DIČ: 202 162 66 95
57-2018 Dotácia ŽSK - ZD 2018
800 €
pdf
pdf
1317
Žofia Rogoňová
7-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1316
Gustáv Mucha
56-2018 Zmluva o vykonaní umekeckej činnosti aleho hudobnej produkcie - Heligonkári spod Kľaku
250 €
pdf
pdf
1315
Anton Kokoška
55-2018 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého diela - kapela IDEA
500 €
pdf
pdf
1314
OZ Poludienok, IČO: 50109031
54-2018 Zmluva o dielo - Poludienok
120 €
pdf
pdf
1313
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
53-2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5 €
pdf
pdf
1312
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
52-2018 Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
104025 €
pdf
pdf
1311
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
51-2018 Darovacia zmluva
1200 €
pdf
pdf
1310
Miroslav Prachár
50-2018 Nájomná zmluva na pozemok
80 €
pdf
pdf
1309
Sunsoft plus spol. s r.o., IČO: 31590128, DIČ: 2020425088, IČDPH: SK2020425088
49-2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
1308
VÚB, a.s., IČO: 31320155
48-2018 Zmluva o bežnom účte
0 €
pdf
pdf
1307
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, IČO: 31681051, DIČ: 2020500724
47-2018 Dohoda o zrušení zmluvy - Kúpna zmluva č. Z201730277_Z
0 €
pdf
pdf
1306
Žofia Otrubová
46-2018 Darovacia zmluva
184 €
pdf
pdf
1305
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
45-2018 Dodatok č.1 k Dohode č. 18/20/52A/38
2400 €
pdf
pdf
1304
osobnyudaj.sk, s.r.o., IČO: 50528041, DIČ : 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
44-2018 ZMLUVA č. ZO/2018A10720-2 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
52 €
pdf
pdf
1303
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
43-2018 Kúpna zmluva - Zariadenie Pastierskeho centra v Zázrivej
37058 €
pdf
pdf
1302
Stanislav Otruba, IČO: 32279779, DIČ: 1021308486
42-2018 Kúpna zmluva - zvonce
9000 €
pdf
pdf
1301
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
41-2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zázrivské dni 2018
4000 €
pdf
pdf
1300
Erika Lacková
6-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1 2 3 4 34