Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1393
Peter Karcol, Maria Karcolová
08-2019 Kúpna zmluva
192 €
pdf
pdf
1392
Štefan Dibdiak, IČO: 33581096, DIČ: 1020492308
7-2019 Zmluva o spolupráci Eurofory
550 €
pdf
pdf
1391
KOVOT s.r.o., IČO: 46 415 807, IČDPH: SK2023375871, DIČ: 2023375871
6-2019 Zmluva č. 2019/53 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce Zázrivá
0 €
pdf
pdf
1390
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
5-2019 Dodatok č.2 k zmluve o dotácii - kompostér
0 €
pdf
pdf
1389
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
4-2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zapespečení systému združeného nakladania s odpadmi zo dňa 30.6.2016
0 €
pdf
pdf
1388
TENDERnet s.r.o., IČO: 50139088, DIČ: 2120186816
3-2019 Licenčná zmluva
300 €
pdf
pdf
1387
Ján Krška
1-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1386
Ing. Jozef Turnovič
2-2019 Darovacia zmluva na zimnú údržbu
300 €
pdf
pdf
1385
Richard Kolárik
1-2019 Darovacia zmluva na zimnú údržbu
50 €
pdf
pdf
1384
JRK Slovensko s.r.o, IČO: 50 530 950, DIČ: 2120371044
116-2016 Kúpna zmluva - kompostér
107000 €
pdf
pdf
1383
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
115-2018 Zateplenie bývalého obecného úradu
15973 €
pdf
pdf
1382
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, IČO: 00 164 429, DIČ: 2020798736
114-2018 Licenčná zmluva č. 830/2018
60 €
pdf
pdf
1381
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
113-2018 Dodatok č. 1-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
30282 €
pdf
pdf
1380
Ženská spevácka skupina Senková
112-2018 Zmluva o zabezpečení kultúrneho vystúpenia
100 €
pdf
pdf
1379
Úrad vlády Slovenskej republiky, IČO: 00151513
111-2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
1769 €
pdf
pdf
1378
Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
110-2018 Zmluva o pripojeni zariadenia do distribučnej siete
0 €
pdf
pdf
1377
Zuzana Otrubová
14-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1376
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
109-2018 Dohoda č. 18/20/010/2, uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0 €
pdf
pdf
1375
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
108-2018 Dodatok č. 2018-04 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
1374
Ivan Macík
107-2018 Darovacia zmluva
400 €
pdf
pdf
1373
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, IČO: 37804880
106-2018 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
1 €
pdf
pdf
1372
Gustáv Krška, IČO: 37974122
105-2018 Zmluva o zimnej údržbe ciest
23 €
pdf
pdf
1371
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
104-2018 Zmluva o zimnej údržbe ciest
0 €
pdf
pdf
1370
Tibor Bilek, IČO: 40168034
103- 2018 Zmluva o zimnej údržbe ciest
23 €
pdf
pdf
1369
Marta Piešová
13-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1368
ARRIVA Liorbus, a.s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
102-2018 Zmluvu o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave
11652 €
pdf
pdf
1367
Kršková Margita
12-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1366
Zbigniew Jerzy Walach
101-2018 Zmluva hudobné vystúpenie ľudovej hudby „WALASI“
350 €
pdf
pdf
1365
Stanislav Otruba, IČO: 32279779, DIČ: 1021308486
100-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1364
Ján Martoš
99-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné ľudové rezbárstvo“
50 €
pdf
pdf
1363
Otília Kadášiová, DIČ: 1022845340
98-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné ľudové rezbárstvo“
50 €
pdf
pdf
1362
Juraj Žúbor
97-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1361
Jozef Lodňan
96-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1360
Anton Janík
95-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1359
Anton Švancár
94-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „pletenie košíkov z prútia “
50 €
pdf
pdf
1358
Peter Otruba
93-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1357
Róbert Hozák
92-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné drotárstvo“
50 €
pdf
pdf
1356
Matej Otruba
91-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Ľudové zvonkárstvo “
50 €
pdf
pdf
1355
Patrik Matúš
90-2018 Zmluva vystúpenie „Ľudovej hudby Zázrivá“
300 €
pdf
pdf
1354
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, IČO: 36140643, DIČ: 2021402108
89-2018 Zmluva scénické pásmo-vystúpenie „Kráľ Matej Korvín a valaská pospolitosť“
250 €
pdf
pdf
1 2 3 4 36