Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
140
Kokošková Elena
86-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
139
Kokošková Elena
85-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
138
Žúbor Miroslav
84-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
137
Molíková Zuzana
83-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
136
Otrubová Ľudmila
82-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
135
Žúborová Terézia
81-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
134
Mahútová Emília
80-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
133
Ladislav Kazár
79-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
132
Fašánková Margita
78-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
131
Otrubová Marta
77-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
130
Záňová Margita
76-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
129
Žúborová Anna
75-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
128
Záňová Margita
74-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
127
Karcolová Žofia
73-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
126
Maceková Terézia
72-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
125
Maceková Antónia
71-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
124
Guričanová Mária
70-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
123
Drengubiaková Mária
69-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
122
Karcol Vincent
68-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
121
Kokošková Terézia
67-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
120
Borončová Žofia
66-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
119
Štrbová Eleonóra
65-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
118
Zaťková Zuzana
64-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
117
Smolková Mária
63-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
116
Kazárová Elena
62-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
115
Borončová Žofia
61-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
114
Maceková Monika
60-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
113
Mandincová Jana
59-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
112
Žúborová Terézia
58-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
111
Karcolová Žofia
57-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
110
Fedorová Terézia
56-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
109
Fedorová Terézia
55-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
108
Smolková Jozefa
54-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
107
Fašánok Jozef
53-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
106
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, IČO: 00165182
29-2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: MK-3604/2012/2.5
500 €
pdf
pdf
105
Borončová Oľga
52-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
104
Pečitová Štefánia
51-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
103
Kralčáková Mária
50-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
102
Margita Moravčíková
49-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
70 €
pdf
pdf
101
Matúš Stanislav
48-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1 27 28 29 30 31 32