Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
78
Oľga Borončová
25-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
77
Zuzana Jellúšová
24-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
76
Božena Matúšová
23-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
75
Anton Kokoška
22-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
74
Mgr. Oľga Patschová
21-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
73
Hanuliaková Mária
20-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
72
Majdišová Adriána
19-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
71
Kurta František
18-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
70
Gaššo Vincent
17-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
69
Otruba Peter
16-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
68
Katastrálny úrad v Žiline, IČO: 37808095, DIČ: 2021618137
28-2012 Zmluva č. 156/2012 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
0 €
pdf
pdf
67
Juraj Málik – Jánošíkov dvor, IČO: 31590349
5-2012 Zmluva o nájme reklamného miesta
50 €
pdf
pdf
66
Penzión Slnečný dvor, s.r.o., IČO: 45841403
4-2012 Zmluva o nájme reklamného miesta
50 €
pdf
pdf
65
Jana Gaššová, IČO: 44487347
3-2012 Zmluva o nájme reklamného miesta
50 €
pdf
pdf
64
SKI Centrum, s.r.o., IČO: 36380075
2-2012 Zmluva o nájme reklamného miesta
50 €
pdf
pdf
63
Elena Matúšová, IČO: 40167321
1-2012 Zmluva o nájme reklamného miesta
70 €
pdf
pdf
62
Monika Ligasová
15-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
61
Oľga Prílepková
14-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
60
Janka Pazderová
13-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
59
Danica Polláková
12-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
58
Mária Záňová
11-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
57
Emília Mahútová
10-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
56
Milada Mäsiarová
9-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
55
Ladislav Kazár
8-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
54
Antónia Káziková
7-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
53
Margita Šúrková
6-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
52
Beáta Daubnerová
5-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
51
Eva Bednárová
4-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
50
Jozefa Smolková
3-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
49
Miroslav Kozák
2-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
48
Ing. Ladislav Teličák
1-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
47
Obvodný úrad Dolný Kubín
27-2012 Zmluva č. 01563/2012 Po o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
2464 €
pdf
pdf
46
Vladimír Papala
26-2012 Kúpna zmluva
2888 €
pdf
pdf
45
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25-2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
44
Žilinský samosprávny kraj
24-2012 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
900 €
pdf
pdf
43
Slovak Telecom, a.s.
23-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
42
Slovak Telecom, a.s.
22-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
41
Slovak Telecom, a.s.
21-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
40
Slovak Telecom, a.s.
20-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
39
Slovak Telecom, a.s.
19-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1 30 31 32 33