Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
6
Pôdohospodárska platobná agentúra
Viacúčelové ihrisko
77058 €
pdf
pdf
5
Žilinský samosprávny kraj
Finančný príspevok - Cvičme pre radosť
1000 €
pdf
pdf
3
ÚPSVaR Dolný Kubín
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestanosti
0 €
doc
doc
2
ADA trading, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 05/2011
46857.4 €
pdf
pdf
1
Spišská katolícka charita
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
1 30 31 32