Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1420
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
27-2019 Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
4000 €
pdf
pdf
1489
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
12-2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
4000 €
pdf
pdf
1087
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová, IČO: 00623521, DIČ: 2020668331
15-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1349
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, IČO: 00623521
11-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
940
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, IČO: 00623521, DIČ: 2020668331
18-2015 Zmluva o zabezpečovaní odvozu tuhého komunálneho odpadu
0 €
pdf
pdf
147
Zaťko Jaroslav
93-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
118
Zaťková Zuzana
64-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1116
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
76-2016 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1064
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
33-2016 Darovacia Zmluva financny dar Lezecké Centrum ZAS
5000 €
pdf
pdf
1076
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
41-2016 Darovacia Zmluva Financny Dar Lezecke Centrum ZAS 2000
2000 €
pdf
pdf
1096
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
57-2016 Darovacia zmluva Lezecke centrum
2000 €
pdf
pdf
1105
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
66-2016 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1123
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
04-2017 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1129
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
08-2017 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1168
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
41-2017 Darovacia zmluva
2000 €
pdf
pdf
1176
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
49-2017 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1196
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
65-2017 Darovacia zmluva - Lezecká Stena
2000 €
pdf
pdf
1212
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
77-2017 Darovacia zmluva - Lezecká stena
1000 €
pdf
pdf
1256
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
1-2018 Darovacia zmluva - Lezecké centrum
1000 €
pdf
pdf
1248
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
110-2017 Darovacia zmluva - Lezecká stena
1000 €
pdf
pdf
1311
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
51-2018 Darovacia zmluva
1200 €
pdf
pdf
1366
Zbigniew Jerzy Walach
101-2018 Zmluva hudobné vystúpenie ľudovej hudby „WALASI“
350 €
pdf
pdf
1409
Zdena Prílepková
7-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1047
Zdena Šudýová
9-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
92
Zdeno Pazdera
39-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
837
Združenie M-ART A, IČO: 42128137, DIČ:_2022504022
42-2014 Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia Františka a Vojtu NEDVEDOVCOV
9 €
pdf
pdf
1373
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, IČO: 37804880
106-2018 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
1 €
pdf
pdf
1146
Zekostav, s.r.o., IČO: 47693380
21-2017 Rekonštrukcia tanečnej sály a baru kultúrneho domu v Zázrive
4012 €
pdf
pdf
1380
Ženská spevácka skupina Senková
112-2018 Zmluva o zabezpečení kultúrneho vystúpenia
100 €
pdf
pdf
5
Žilinský samosprávny kraj
Finančný príspevok - Cvičme pre radosť
1000 €
pdf
pdf
44
Žilinský samosprávny kraj
24-2012 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
900 €
pdf
pdf
1186
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 202 162 66 95
56-2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 152/O/OK-2017 - Zázrivské dni 2017
1300 €
pdf
pdf
1187
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 202 162 66 95
57-2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. V3/2017/O/69 - autobusová zastávka
1495 €
pdf
pdf
840
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 2021626695
44-2014 Zmluva o poskytnuti dotácie z VUC na Zázrivské dni 2014
300 €
pdf
pdf
847
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 2021626695
47-2014 Zmluva č. 210/2014/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
750 €
pdf
pdf
933
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 2021626695
15-2015 Dotácia Zázrivské halušky 2015
1000 €
pdf
pdf
932
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 2021626695
14-2015 Dotácia Zázrivské dni 2015
300 €
pdf
pdf
723
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695
77-2013 Zmluva č. 583/2013/OSVo poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrenísociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
800 €
pdf
pdf
1421
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695
Zmluva č. 214/2019/OSV, o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1000 €
pdf
pdf
626
Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695
47-2012 ZMLUVA č. 596/2012/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Detský skanzen v Zázrivej
800 €
pdf
pdf
1 33 34 35 36 37