Verejné obstarávanie

Názov zákazky:

Zabezpečenie podujatí v rámci realizácie projektu „Trasa valašskej kultúry“

Dokument vo forme PDFVýzva na predloženie ponuky (Zabezpečenie podujatí v rámci realizácie projektu „Trasa valašskej kultúry“)

 

Dokument vo forme PDFPríloha č. 1 k výzve: Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

 

Dokument vo forme PDFPríloha č. 2 k výzve: Rozpočet

 

Dokument vo forme PDFPríloha č. 3 k výzve: Čestné prehlásenia

 

Dokument vo forme ZIPPrílohy- editovateľné verzie vo formáte DOCX a ODT

 

Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ (externý  projektový manažment)

Dokument vo forme PDF Výzva na predloženie ponuky (externý projektový manažment)

 

Dokument vo forme PDF Príloha č. 1 k výzve: Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 1 k výzve: Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií- editovateľná verzia vo formáte DOCX a ODT