Formuláre a dokumenty

Názov
Ako separovať - informačný leták
Formulár - Žiadost o dotáciu z rozpočtu obec Zázrivá.pdf
Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2013
Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá 2018 – 2023
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2011 - 2016
Návrh Dodatoku č. 3 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá
Návrh rozpočtu na rok 2014 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2014 - výdavky
Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2018 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2010 - 2012 Prijmy
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2010 - 2012 Vydaje
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - príjmy
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - výdaje
Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2011
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2014
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2015
Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja v obci Zázrivá
Poplatky pre Obec Zázrivá platné od 1.1.2013 - KD a iné
Priznanie údajov k miestnym poplatkom - daň z ubytovania
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na r. 2015 - 2020
Program odpadového hospodárstva obce Zázrivá na roky 2016 - 2020
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZÁZRIVÁ na rok 2011-2013 výdaje
ROZPOČET NA ROKY 2011 - 2013 príjmy
Rozpočet príjmy Zázrivá na rok 2013-2015