Formuláre a dokumenty

Názov
Program odpadového hospodárstva obce Zázrivá na roky 2016 - 2020
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZÁZRIVÁ na rok 2011-2013 výdaje
ROZPOČET NA ROKY 2011 - 2013 príjmy
Rozpočet príjmy Zázrivá na rok 2013-2015
Rozpočet Zázrivá na rok 2013-2015
Schválený rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2014-2016 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2016-2018 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2016-2018 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 - výdaje
Separujme! - informačný leták
SPRÁVNE POPLATKY – MATRIČNÝ ÚRAD 2012
Stavebný úrad - návrh na kolaudáciu
Stavebný úrad - ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad - ohlásenie stavebných úprav
Stavebný úrad - ohlásenie zmeny v užívaní
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie PO
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
Stavebný úrad - žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
Stavebný úrad - žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond