Oznamy

Obecný úrad otvorený / 2020-07-19

zazriva

Obecný úrad v Zázrivej bude od 20. 05. 2020, otvorený v úradných dňoch a to nasledovne: pondelok od: 7.00 hod. do 15.00 hod. streda od: 7.00 hod. do 17.00 hod. piatok od: 7.00 hod. do 13.00 hod.   Žiadame občanov, aby vstupovali na Obecný úrad s rúškom, po jednom, prípadne dodržiavali od seba patričný odstup.

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-07-09

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 09.07.2020 08:30 do: 09.07.2020 14:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-07-06

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 06.07.2020 08:30 do: 06.07.2020 15:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-07-03

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 03.07.2020 08:30:00 do: 03.07.2020 16:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-07-01

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 01.07.2020 08:30 do: 01.07.2020 16:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

ODVOLANIE III. stupňa povodňovej aktivity / 2020-06-30

O D V O L A N I E III. stupňa povodňovej aktivity  na základe 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, obec Zázrivá  o d v o l á v a  dňa 27.06.2020 o 18:00 hod.  III. stupeň povodňovej aktivity Odvolaním III. stupňa povodňovej je vyhlásený […]

Stláčajte, prosím, OBALY! / 2020-06-28

Pekný deň, dovoľte nám touto cestou Vás požiadať o súčinnosť pri priblížení nášho predvianočného apelu Vašim občanom v súvislosti s triedením odpadov počas vianočných sviatkov. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, zároveň však aj sviatky, kedy sa nárazovo tvorí najviac odpadov. Nikdy počas roka nie je dôležitejšie správne triedenie odpadov ako práve počas tohto obdobia, kedy […]

Požehnanie zvonice v Bielej / 2020-06-27

     Zvonica v Bielej bola postavená pravdepodobne v roku 1923 občanmi Bielej. Zvon si dali odliať a zaplatili ho z verejnej zbierky, ktorú na tento účel zorganizovali.      Zvonica slúžila dlhé roky na vŕšku Jamková. Ako prvá zvonila Terézia Žúborová od Záňov, pokračovala Margita Žúborová – Kováčová. Po rokoch sa občania rozhodli premiestniť […]

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity / 2020-06-27

Vzhľadom na prívalový dážď a dlhotrvajúce dažde, došlo v obci Zázrivá časť Biela  dňa 26.06.2020 o 21:30 hod. k vybreženiu Belanského potoka a jeho prítokov v osade Biela. Riziko vybreženia  naďalej hrozí najmä v osade Biela a Petrová Na základe týchto skutočností obec Zázrivá podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 […]

8. máj výročie ukončenia druhej svetovej vojny / 2020-06-25

Druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939 prepadnutím Poľska nacistickým Nemeckom a pre Európu oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23:01 podpisom kapitulácie v Berlíne. Ďakujeme za oslobodenie.  V Zázrivej nezabúdame.