Oznamy

BURZA JAR – LETO – ZMENA!!! / 2019-03-29

Pozývame Vás BURZA JAR – LETO Oblečenie–obuv-hračky-knihy-kočíky-bicykle-kolobežky,….. Kde: Kultúrny dom Zázrivá Kedy: Predaj: 05.04.2019 (piatok) od 8,00-15,00h Zber: 04.04.2019 (štvrtok) od 15,00-17,00h Výdaj: 05.04.2019 (piatok) od 15,00-16,30h POZOR: Prijímame len označené veci spolu s očíslovaným zoznamom: (príklad -1. Hedviga Zázrivcová, červené tričko, 1 euro alebo 2. HZ, červené tričko, 1 euro).  

Komu zverujeme svoje tajomstvá? / 2019-03-28

Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne usporiadala dňa 21. februára 2019 podujatia pre žiakov 2. stupňa základnej školy. Postupne knižnicu navštevovali jednotlivé ročníky aj s pani učiteľkami. Úvod podujatia patril predstaveniu literatúry pre mládež. Venovali sme sa témam týkajúcich sa dospievania mládeže prostredníctvom otázok: „Komu zverujeme svoje […]

Voľby prezidenta SR konané dňa 16.03.2019 v Zázrivej / 2019-03-28

Voľby prezidenta SR konané dňa 16.03.2019 v Zázrivej     okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet osôb zapísaných v zozname voličov 1147 1030 2177 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 637 485 1122 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 637 485 1122 Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 633 481 1114     […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2019-03-20

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že od: 20.03.2019 10:30:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len “SSD”). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie […]

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky / 2019-03-17

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v […]

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY / 2019-03-17

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., […]

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 / 2019-03-16

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča   I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019 […]

Oznámenie emailovej adresy / 2019-03-16

OZNÁMENIE emailovej adresy Na základe § 102 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 16. marca 2019 […]

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky / 2019-03-16

OZNÁMENIE emailovej adresy Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 16. marca 2019 podatelna@zazriva.com JUDr. Matúš Mních starosta obce […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2019-03-16

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 14. 03. 2019 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]