Oznamy

Adventné čítanie / 2019-03-15

Obecná knižnica v Zázrivej v rámci projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE organizovala pre žiakov základnej školy podujatie, ktoré sa konalo dňa 11.12.2018 v knižnici. Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Všetko sa nieslo v znamení hesla:,,Čítajme deťom 20 […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 12.12.2018 A UZNESENIE 6-2018 / 2019-03-15

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 12.12.2018 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 12.12.2018, č. 6-2018.

Marec Mesiac knihy / 2019-03-13

V rámci marca Mesiaca knihy a Dňa ľudovej rozprávky Obecná knižnica dňa 13.03.2019 pripravila pre žiakov základnej školy podujatia. Podujatia pre žiakov 1. ročníka budú zamerané na pocity. Žiaci 2. a 3. ročníka budú pokračovať v osmičkových literárnych dobrodružstvách Osmijanka od spisovateľky Kristy Bendovej. Dúfame, že sa im podarí rozlúsknuť aj tie „ najtvrdšie oriešky“ […]

Okrúhlica – pozvánka na členskú schôdzu / 2019-03-10

Okrúhlica, pozemkové spoločenstvo Zázrivá zvoláva dňa 10.03.2019 o 12,30 hod. členskú schôdzu valného zhromaždenia, ktorá sa bude konať v Kultúrnom dome Zázrivá s nasledovným programom: 1. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. voľba návrhovej a mandátnej komisie 3. schvaľovanie účtovnej uzávierky 4. diskusia 5. uznesenie 6. občerstvenie, záver V prípade nedostatočnej účasti podielnikov potrebných na […]

Workshop navigačno-informačný systém v Zázrivej / 2019-03-09

Pozývame Vás na workshop k téme navigačno-informačného systému v obci Zázrivá. Workshop sa začne v sobotu 9.3. 2019 o 9,00 v kultúrnom dome v Zázrivej. Predpokladaný koniec o 17-tej. Vítaní sú dizajnéri, architekti, grafici, remeselníci, ľudia pracujúci v cestovnom ruchu a ďalší zanietenci. Cieľom workshopu bude vytvorenie rámcového konceptu informačného systému v obci Zázrivá. Svoju […]

Zázrivské fašiangy 2019 / 2019-03-02

Zázrivské fašiangy 2.3.2019 Pridajte sa k nám do sprievodu! 🙂 Sprievod 11:00 – prechod masiek Začne v Ráztokách od Fedorov a bude pokračovať do Stredu Sprievod potom pôjde z konča Havranej do Stredu a z Plešivej od vleku až do Stredu Večerný program 18.00 – privítanie fašiangových masiek heligokári spod Choča zo ZUŠ P.M.Bohúňa v […]

Kopŕcaňä v Zázrivej 2019 / 2019-03-02

Luďä boží, po rokoch zas robíme prechod v Zázrivej, aha tu, aj táto veseuá fotka má dnes 10 rokuof a rovno sa dostaua aj na plagát; no a ak dakto plagátu neporozumeu, čítajte semok: Kopŕcaňä v Zázrivej, 2.3.2019, zápis od 9:00, tombolu vylosujeme o 10:00 a štart o 10:07. Každý účastník dostane špekačku na opekanie, […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 29.11.2018 a UZNESENIE 5-2018 / 2019-02-28

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 29.11.2018 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 29.11.2018, č. 5-2018.

KURZ OVOCINÁRSTVA BLÍZKEHO PRÍRODE / 2019-02-25

OZ „PARTNERSTVO PRE MAS TERCHOVSKÁ DOLINA” VÁS V SPOLUPRÁCI S OZ TIUA POZÝVA NA KURZ OVOCINÁRSTVA BLÍZKEHO PRÍRODE 25. FEBRUÁR, 2019 • 9:00, KRASŇANY PRIHLASOVANIE • GABOROVA@MAS-TD.SK LEKTOR • JÁN VESELÝ MIESTO KONANIA • DOM KULTÚRY KRASŇANY (PRI ŽILINE) VSTUPNÉ NA KURZ • DOBROVOĽNÉ( ODPORÚČANÉ 10) ■ počet účastníkovje limitovaný kapacitou, preto je potrebné prihlásiť […]

PRERUŠENÁ PREVÁDZKA V MŠ / 2019-02-25

Na základe rozhodnutia RÚVZDK oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude v dňoch 19.02.2019 do 22.02.2019 PRERUŠENÁ. Z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí. Výchovno-vzdelávací  proces sa začne dňa 25.02.2019 /pondelok/. Viac tu: https://mszazriva.webnode.sk/