Oznamy

Meranie radónu v Zázrivej / 2019-05-28

Odo dnes  po dobu 1 roka sa bude v obci Zázrivá vo vybraných obydliach vykonávať meranie radónu. Čo je radón? – vzácny plyn – rádioaktívny – bez farby a zápachu – chemicky neaktívny Vyskytuje sa prirodzene vo všetkých zložkách prírodného prostredia (vzduch, voda, pôda, horninové prostredie). Prečo merať radón ? Je radón nebezpečný? – radón […]

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – Informácie pre voliča / 2019-05-25

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča   I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.   II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, […]

UTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V OBCI ZÁZRIVÁ / 2019-05-25

UTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V OBCI ZÁZRIVÁ Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u t v á r a m pre voľby do Európskeho parlamentu konaných dňa 25. mája  2019 tieto volebné okrsky a zároveň určujem […]

Oznámenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 / 2019-05-25

OZNÁMENIE emailovej adresy Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, konaných dňa 25. mája 2019 podatelna@zazriva.com JUDr. […]

Oznámenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií / 2019-05-25

OZNÁMENIE emailovej adresy Na základe § 79 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, konaných dňa […]

CENA ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2018 / 2019-05-19

Cenu za „Aktívne občianstvo a ľudskosť“ v Žilinskom kraji udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK). Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a ľudského prístupu. Nominovaná bola aj naša obec Zázrivá, kde sme získali ocenenie Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži Ocenenie sa konalo 13. […]

Marec mesiac knihy v našej knižnici / 2019-05-18

V rámci Marca mesiaca knihy a Dňa ľudovej rozprávky Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka usporiadala dňa 13.03.2019 podujatia pre žiakov základnej a materskej školy. Hneď v úvode si žiaci 1. ročníka precvičili svoje pocity farebnou kockou s tváričkami. Úlohou žiakov bolo rozlíšiť základné emócie výrazu tváričiek. Pomocou šiestich stien […]

Mapa zimnej údržby 2018-2019 / 2019-04-28

Vážení spoluobčania, Obec Zázrivá dostávala v tomto krízovom období množstvo podnetov a sťažností na zimnú údržbu ciest a chodníkov. Riešila krízový stav na všetkých komunikáciách, prednostne na sprístupnení ciest III. triedy a po ich sprístupnení, pristúpila k riešeniu Vašich telefonických pripomienok. Výkon zimnej údržby ciest a komunikácii v obci zabezpečujeme prostredníctvom externých dodávateľov a vlastného […]

BURZA JAR – LETO – ZMENA!!! / 2019-03-29

Pozývame Vás BURZA JAR – LETO Oblečenie–obuv-hračky-knihy-kočíky-bicykle-kolobežky,….. Kde: Kultúrny dom Zázrivá Kedy: Predaj: 05.04.2019 (piatok) od 8,00-15,00h Zber: 04.04.2019 (štvrtok) od 15,00-17,00h Výdaj: 05.04.2019 (piatok) od 15,00-16,30h POZOR: Prijímame len označené veci spolu s očíslovaným zoznamom: (príklad -1. Hedviga Zázrivcová, červené tričko, 1 euro alebo 2. HZ, červené tričko, 1 euro).  

Komu zverujeme svoje tajomstvá? / 2019-03-28

Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne usporiadala dňa 21. februára 2019 podujatia pre žiakov 2. stupňa základnej školy. Postupne knižnicu navštevovali jednotlivé ročníky aj s pani učiteľkami. Úvod podujatia patril predstaveniu literatúry pre mládež. Venovali sme sa témam týkajúcich sa dospievania mládeže prostredníctvom otázok: „Komu zverujeme svoje […]