Oznamy

Výzva na dodržiavanie nosenie rúšok na verejných priestranstvách / 2020-08-15

Vážení návštevníci obce Zázrivá, na základe podnetu obyvateľov obce Zázrivá, dôrazne žiadame všetkých vlastníkov chát, ale aj náhodných návštevníkov našej obce, aby dodržiavali nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky na nosenie rúšok na verejných priestranstvá, ale aj po potulkách prírodou. Snažíme sa chrániť svoje zdravie a hlavne zdravie svojich seniorov. Vážení návštevníci a chatári, prosíme a […]

Obecný úrad otvorený / 2020-07-19

zazriva

Obecný úrad v Zázrivej bude od 20. 05. 2020, otvorený v úradných dňoch a to nasledovne: pondelok od: 7.00 hod. do 15.00 hod. streda od: 7.00 hod. do 17.00 hod. piatok od: 7.00 hod. do 13.00 hod.   Žiadame občanov, aby vstupovali na Obecný úrad s rúškom, po jednom, prípadne dodržiavali od seba patričný odstup.

Stláčajte, prosím, OBALY! / 2020-06-28

Pekný deň, dovoľte nám touto cestou Vás požiadať o súčinnosť pri priblížení nášho predvianočného apelu Vašim občanom v súvislosti s triedením odpadov počas vianočných sviatkov. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, zároveň však aj sviatky, kedy sa nárazovo tvorí najviac odpadov. Nikdy počas roka nie je dôležitejšie správne triedenie odpadov ako práve počas tohto obdobia, kedy […]

8. máj výročie ukončenia druhej svetovej vojny / 2020-06-25

Druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939 prepadnutím Poľska nacistickým Nemeckom a pre Európu oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23:01 podpisom kapitulácie v Berlíne. Ďakujeme za oslobodenie.  V Zázrivej nezabúdame.  

Posila našich dobrovoľných hasičov – nové auto IVECO / 2020-06-20

V pondelok 24.2.2020 starosta obce s členmi nášho dobrovoľného hasičského zboru prevzali z rúk Ministerky vnútra Denisy Sakovej nové zásahové auto IVECO kompletnou výbavou. Auto bude slúžiť našim hasičom na ochranu majetku a životov našich  spoluobčanov. Ďakujeme.  

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov / 2020-06-18

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 […]

Udelenie Pamätnej medaily ministra obrany SR / 2020-06-15

Starosta obce Zázrivá JUDr. Matúš Mních prebral z rúk ministra obrany SR Pamätnú medailu k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny pre Obec Zázrivá – osada Plešivá.

Rozhodnutie MŠ SR o predĺžení mimoriadneho prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení / 2020-06-15

Rozhodnutie MŠ SR o predĺžení mimoriadneho prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a) mimoriadne prerušuje […]

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 / 2020-06-15

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS- CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. […]

ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 09.04.2020 / 2020-06-15

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 09.04.2020 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 09.04.2020, č. 01-13 2020.