Oznamy

Týždeň slovenských knižníc / 2017-04-19

Obecná knižnica v Zázrivej v rámci mesiaca marca ako „Marec mesiac knihy“ a v rámci 18. ročníka celoslovenského podujatia „Týždňa slovenských knižníc“  uskutočnila dňa 13. marca 2017  dopoludnia podujatia pod názvom  Z rozprávky do rozprávky. Hlavnou témou podujatia bola krása, múdrosť a čaro rozprávky. Žiakom sme čítali príbehy  s porozumením z knižky od Moniky Novákovej O trpaslíkovi Hundroškovi.  Kde bolo, tam bolo, v jednom lese […]

Slovensko bez násilia páchaného na ženách / 2017-04-15

Women Institute Slovakia Občianske združenie pomáhajúce ženám a deťom zažívajúcim násilie. ,,Slovensko bez násilia páchaného na ženách“ Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie ,,Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ „Spoluprácou k spoločným hodnotám“ WOMEN  INSTITUTE  SLOVAKIA  o.z. Poskytujeme odborné sociálne, psychologické a právne poradenstvo ženám – obetiam domáceho násilia, na vysokej odbornej úrovni, bezplatne a diskrétne, […]

Krása a múdrosť rozprávky / 2017-04-15

Dňa 14. marca 2017 sa v Obecnej knižnici v Zázrivej  organizovalo podujatie pre žiakov materskej školy. Stretnutie malo názov Krása a múdrosť rozprávky. Pre žiakov to bola hodina hlasného čítania  z knihy od Boženy Trilecovej Rozprávočky aj básničky na doma i do školičky. Keď sa nám dostane táto knižka do rúk a nazrieme do nej, máme pred sebou veselé čítanie básničiek […]

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu / 2017-04-15

Plánovaný termín vývozu komunálneho odpadu pondelok 17.4.2017 sa z dôvodu Veľkonočných sviatkov presúva už na túto sobotu 15.4.2017. Za porozumenie ďakujeme.  

Žiadosť o poskytnutí informácií o zariadeniach cestovného ruchu v Zázrivej / 2017-03-26

Obec Zázrivá v spolupráci s nadšencami zázrivskej prírody, plánuje v dohľadnom čase spustiť avizovaný portál venujúci sa čaru Zázrivej. Preto sa obraciame na  Vás:, ubytovacie zariadenia a zariadenia poskytujúce služby súvisiace z cestovným ruchom na území obce Zázrivej, so žiadosťou o poskytnutí informácií o Vašich  zariadeniach.  Popis  bude obsahovať: Názov zariadenia Adresa zariadenia, GPS súradnice Meno a priezvisko majiteľa/správcu Stručný popis, max […]

Brigáda – zbieranie odpadkov okolo cesty / 2017-03-25

Dňa 25.3.2015 t.j. sobota, partia mladých spolu z obcou Zázrivá nadväzuje na minulý rok a organizuje ďaľšie čistenie okolia popri cestách. Tento rok vyčistíme úsek Biela až Rovná hora. Zraz účastníkov je 09:00 v centre obce pred kultúrnym domom. Doneste si zo sebou reflexné vesty, rukavice a dobrú náladu. Každý, kto má čas a chuť sa […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2017-03-24

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 24. 03. 2017 / piatok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

Výkup zberového papiera za hygienické produkty / 2017-03-22

Firma Ľupčianka,s.r.o. ponúka výkup papiera. Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny,kancelársky papier, katalogy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartonovej krabici alebo igelitke. Balíky nesmú obsahovať karton,lepenku,umelé hmoty,kovové časti a iné nečistoty. Výkupná cena: za 3kg-malý toaletný papier z celulozy 3kg-malý toaletný papier MAXI 6kg-veľký toaletný p.ECONOMY 10kg-kuchynské utierky […]

Doplnenie knižného fondu literartúry pre deti, mládež a doslepých / 2017-03-19

Obecná knižnica v Zázrivej podala v roku 2016 žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia na nákup literatúry. Systematická aktualizácia a doplňovanie knižného fondu odbornou a krásnou literatúrou tvorí jednu z hlavných podmienok efektívneho chodu knižnice, umožňuje prístup k rôznym informačným zdrojom a skvalitňuje knižnično – informačné služby knižnice. Fond Obecnej knižnice sa […]

Výsledky súťaže v spoločenskej hre „ Dáma“ / 2017-03-15

Obec Zázrivá organizovala dňa 15.1.2017 súťaž v spoločenskej hre Dáma. Súťaž prebiehala v troch kategóriách. Deti do 10 rokov, deti do 15 rokov a nad 15 rokov. Súťažiaci v jednotlivých kategóriách boli odmenení darčekovými košmi a deti sladkosťami. Výhercovia nasledovných kategórií. Deti do 10 rokov: 1. miesto Miško Borončo, 2. miesto Andrej Matúš Deti do […]