Oznamy

Oznámenie stranám a politickým hnutiam / 2016-03-05

Obec Zázrivá, na základe zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto oznamuje stranám a politickým hnutiam, ktoré sú oprávnené kandidovať vo voľbách do NR SR 5. marca 2016, že delegovanie členov do okrskových volebných komisií v Obci Zázrivá, môžu doručiť: – v písomnej forme na adresu: […]

Mikulášsky darček pre zimujúce vtáčiky / 2016-02-19

Mikulášsky darček pre zimujúce vtáčiky

Takáto pekná akcia sa uskutočnila v zázrivskej ZŠ v nedeľu popoludní (6.12.2015). Vďaka patrí pani učiteľke Katke Barienčikovej a Danke Smolkovej, ktoré to všetko zorganizovali a tiež všetkým zúčastneným malým aj veľkým majstrom. Materiál poskytol, ohobľoval a napílil Jojtek – stolárstvo Jozef Matúš. Všetkým čo priložili ruku k dielu ešte raz, patrí velikánska vďaka! Deti […]

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2016-02-19

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 19. 02. 2016 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej komisie. […]

Zázrivské fašiangy 2016 / 2016-02-06

Zázrivské fašiangy 2016

Obecný úrad Zázrivá Vás všetkých srdečne pozýva na Zázrivské fašiangy, ktoré budú v sobotu 6.2.2016. Fašiangový sprievod po dedine začne o 11°° hod. . V programe sa predstavia Fsk Kýčera zo Zázrivej, Dfs Zázrivček, heligonkári  a hostia Lučanskí hudci. Pochod masiek začne o 11:00 z Ráztok od Voleka do Doliny konečná Púčekovci smerom do centra […]

Úplná uzávierka cesty Zázrivá – Oravská Lesná / 2016-01-28

  Oznamujeme Vám, že cesta zo Zázrivej do Oravskej Lesnej bude od zajtra 6.11.2015 do konca roka 2015 uzatvorená z dôvodu opravy. Ďakujeme za pochopenie.  

Vianočná súťaž o NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ANJELIKA / 2016-01-28

Vianočná súťaž o NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ANJELIKA

Knižné vydavateľstvo FRAGMENT vyhlasuje pre čitateľov knižnice Vianočnú súťaž o NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ANJELIKA Najkrajší anjeličkovia budú odmenení knižnými darčekmi. Teší sa na Vás kocúrik Fragmentík. Viac info u p. Otrubovej v knižnici. Obecná knižnica Mgr. Anna Otrubová 043 5896 138, kniznica@zazriva.com, anna.otrubova@zazriva.com

Zápisnica OZ, konaného dňa: 04.12.2015 / 2016-01-28

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 04. 12.  2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 7 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta a všetci prítomní poslanci ho aj schválili. 2. Určenie zapisovateľa: […]

UZNESENIE OZ konaného dňa: 04. 12. 2015, č.: 7/2015 / 2016-01-28

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 04. 12. 2015, č.: 7 / 2015. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zázrivá k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2016 – 2018. B/ Volí: 1. Návrhovú komisiu: predseda: Anton Drengubiak, člen: Bc. Jozef Jurík, člen: Ing. Radovan Lupták. […]

6. ročník v hraní spoločenskej hry Dáma / 2016-01-24

Obec Zázrivá Vás všetkých srdečne pozýva 24.1.2016 o 13°° hod. do kultúrneho domu v Zázrivej na 6. ročník v hraní spoločenskej hry “Dáma“. Súťažiť sa bude v troch kategóriách. Deti do 10 rokov, deti do 15 rokov a kategória nad 15 rokov. Vlastná šachovnica vítaná. Tešíme sa na Vašu účasť.

OZ Zmysel života v ZŠ Zázrivá / 2016-01-15

Zmysel zivota v ZS Zazriva

Vážený priatelia, spracovali sme pre Vás fotografie z vydarenej piatkovej akcie na prvom stupni v Základnej skole v Zázrivej. Ďakujeme pekne pani Michalkovej z organizácie “Zmysel života” aj jej poslušným psíkom za navrstvite a tešíme sa opäť!