Oznamy

Vianočná súťaž o NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ANJELIKA / 2016-01-28

Vianočná súťaž o NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ANJELIKA

Knižné vydavateľstvo FRAGMENT vyhlasuje pre čitateľov knižnice Vianočnú súťaž o NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ANJELIKA Najkrajší anjeličkovia budú odmenení knižnými darčekmi. Teší sa na Vás kocúrik Fragmentík. Viac info u p. Otrubovej v knižnici. Obecná knižnica Mgr. Anna Otrubová 043 5896 138, kniznica@zazriva.com, anna.otrubova@zazriva.com

Zápisnica OZ, konaného dňa: 04.12.2015 / 2016-01-28

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 04. 12.  2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 7 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta a všetci prítomní poslanci ho aj schválili. 2. Určenie zapisovateľa: […]

UZNESENIE OZ konaného dňa: 04. 12. 2015, č.: 7/2015 / 2016-01-28

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 04. 12. 2015, č.: 7 / 2015. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zázrivá k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2016 – 2018. B/ Volí: 1. Návrhovú komisiu: predseda: Anton Drengubiak, člen: Bc. Jozef Jurík, člen: Ing. Radovan Lupták. […]

6. ročník v hraní spoločenskej hry Dáma / 2016-01-24

Obec Zázrivá Vás všetkých srdečne pozýva 24.1.2016 o 13°° hod. do kultúrneho domu v Zázrivej na 6. ročník v hraní spoločenskej hry “Dáma“. Súťažiť sa bude v troch kategóriách. Deti do 10 rokov, deti do 15 rokov a kategória nad 15 rokov. Vlastná šachovnica vítaná. Tešíme sa na Vašu účasť.

OZ Zmysel života v ZŠ Zázrivá / 2016-01-15

Zmysel zivota v ZS Zazriva

Vážený priatelia, spracovali sme pre Vás fotografie z vydarenej piatkovej akcie na prvom stupni v Základnej skole v Zázrivej. Ďakujeme pekne pani Michalkovej z organizácie “Zmysel života” aj jej poslušným psíkom za navrstvite a tešíme sa opäť!

Šťastné a veselé Vianoce / 2016-01-13

Vážení spoluobčania, tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. V tento sviatočný čas, chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď […]

Správy webu www.zazriva.com / 2015-12-31

Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov obce Zázrivá Vám ponúkame možnosť zasielania správ – článkov z oficiálneho webového portálu www.zazriva.com. V prípade záujmu o zasielanie správ zašlite z Vášho  emailu správu  z názvom www.zazriva.com na email karol.karcol@gmail.com. Na emailový zoznam budeme posielať upozornenia, ako je napr.: – dátum vývozu separovaného a komunálneho odpadu, – dátumy zastupiteľstva, – pribudnuté články na […]

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca / 2015-12-31

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca

Obec Zázrivá bola vybraná ako jedna z turistických destinácií  Slovenska, v rámci realizácie projektu ” Počujeme Beskydy “. Tento projekt je prvým unikátnym hovoreným sprievodcom Po zaujímavostiach českej a slovenskom časti Euroregiónu Beskydy. Audio výklad českého sprievodca je nahovorený hercom Norbertom Lichým. Zaujímavosti slovenské časti  nahovoril známy herec Marián Labuda. Audio Spoty si môžu Ľudia […]

ROZPOČT NA ROKY 2015 – 2017 / 2015-12-31

Výdavková časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:   Výdavková časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:  

Harmonogram vývozu separovaného zberu a komunálneho odpadu na rok 2015 / 2015-12-31

Separovaný zber Komunálny odpad 26.1.2015 9.1.2015 23.2.2015 23.1.2015 23.3.2015 6.2.2015 20.4.2015 20.2.2015 25.5.2015 6.3.2015 22.6.2015 20.3.2015 20.7.2015 3.4.2015 24.8.2015 17.4.2015 21.9.2015 1.5.2015 26.10.2015 15.5.2015 23.11.2015 29.5.2015 21.12.2015 12.6.2015 26.6.2015 10.7.2015 24.7.2015 7.8.2015 21.8.2015 4.9.2015 18.9.2015 2.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 25.12.2015 Harmonogram vývozu odpadu 2015 – PDF