Oznamy

Obnovenie spojov na sväté omše / 2020-06-15

Obnovenie spojov na sväté omše

Vážený občania,   V súvislosti s uvoľňovaním obmedzení  týkajúcich sa ochorenia   COVID-19  od  nedele 10.5.2020  Arriva – Liorbus  obnovuje  premávku spojov slúžiacich  na dovoz a odvoz  účastníkov na  sväté omše v našej obci. Spoje budú premávať  v rovnakých  časoch a na rovnakých  trasách  ako pred vyhlásením opatrení. Ostatné spoje naďalej premávajú  ako počas letných  školských […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-06-05

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 05.06.2020 08:00:00 do: 05.06.2020 14:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-06-02

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 02.06.2020 08:30 do: 02.06.2020 15:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-05-26

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 26.05.2020 08:00:00 do: 26.05.2020 14:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

Koronavírus 2019–nCoV – Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji / 2020-05-20

Koronavírus – informácie Na základe záverov zasadnutia Pandemického strediska Okresného úradu Žilina Vám v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVIB-19 zasielame informačný leták – viď príloha, ktorý je potrebné vytlačiť a umiestniť na viditeľné miesto pri vstupoch do Vašich úradov. Ďalšie informačné brožúry a letáky sú tiež k dispozícii na stránke Okresného úradu Dolný Kubín: […]

ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 12.12.2019 / 2020-05-15

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 12.12.2019 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 12.12.2019, č. 42-74 2019.

Výsledky volieb do NR SR 2020, konané v obci Zázrivá dňa 29.02.2020 / 2020-05-15

Výsledky volieb do NR SR 2020, konané v obci Zázrivá dňa 29.02.2020                               okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet voličov, zapísaných v zozname voličov 1222 1071 2293 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 846 704 1550 Počet voličov, […]

Odporúčania COVID-19 / 2020-05-15

Dobrý deň, dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/. Prosíme o šírenie týchto informácii. Spolu to zvládneme. 10 odporúčaní keď ste doma COVID-19 Osoby s vyšším […]

Zmena úradných hodín – ÚPSVaR Dolný Kubín / 2020-05-15

Úradné hodiny pre klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne s účinnosťou od 01.04.2020:   deň od – do Pondelok:  8:00 – 11:00 Utorok: 8:00 – 11:00 Streda:  13:00 – 16:00 Štvrtok 8:00 – 11:00 Piatok 8:00 – 11:00   Zároveň generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu stanovuje zákaz vstupu rodičov […]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia / 2020-05-15

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky […]