Oznamy

Voľby prezidenta SR konané dňa 16.03.2019 v Zázrivej / 2019-03-28

Voľby prezidenta SR konané dňa 16.03.2019 v Zázrivej     okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet osôb zapísaných v zozname voličov 1147 1030 2177 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 637 485 1122 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 637 485 1122 Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 633 481 1114     […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2019-03-20

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že od: 20.03.2019 10:30:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len “SSD”). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie […]

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky / 2019-03-17

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v […]

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY / 2019-03-17

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., […]

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 / 2019-03-16

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča   I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019 […]

Oznámenie emailovej adresy / 2019-03-16

OZNÁMENIE emailovej adresy Na základe § 102 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 16. marca 2019 […]

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky / 2019-03-16

OZNÁMENIE emailovej adresy Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 16. marca 2019 podatelna@zazriva.com JUDr. Matúš Mních starosta obce […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2019-03-16

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 14. 03. 2019 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

Adventné čítanie / 2019-03-15

Obecná knižnica v Zázrivej v rámci projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE organizovala pre žiakov základnej školy podujatie, ktoré sa konalo dňa 11.12.2018 v knižnici. Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Všetko sa nieslo v znamení hesla:,,Čítajme deťom 20 […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 12.12.2018 A UZNESENIE 6-2018 / 2019-03-15

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 12.12.2018 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 12.12.2018, č. 6-2018.