Oznamy

ČESTNÁ PLAKETA pre DZH Zázrivá / 2015-03-15

ČESTNÁ PLAKETA pre DZH Zázrivá

Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák, udelil dňa 25.1.2015 ČESTNÚ PLAKETU ministra vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľnému hasičskému zboru Zázrivá, za mimoriadny prejav statočnosti, odvahy a úsilia pri záchrane osôb a majetku počas povodní a následného odstraňovania škôd v obci Terchová v júli 2014.  

Oznam – prekládka vysokého napätia / 2015-03-12

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení EMU projekt, s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín týmto oznamuje termím uskutočnenia informačného stretnutia vlastníkov dotknutých pozemkov k projektu Zázrivá – Ústredie- Rekonštrukcia VNV 238 za 238/uv/38  – SO-Ol VN Vzdušné vedenie. Jedná sa o prekládku vysokého napätia na trase Zázrivá Stred […]

Výsledky hlasovania v referende / 2015-03-10

Výsledky hlasovania v referende

Výsledky hlasovania v referende konanom dňa 7.2.2015 v Zázrivej. okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 1108 1025 2133 Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 407 314 721 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 407 314 721 Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 406 314 720 […]

ZÁPISNICA ZO ZASADANIA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.02.2015 / 2015-03-06

Zápisnica zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 23. 02. 2015 na obecnom úrade v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr. Matúš Mních privítal 8 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, členov petičného výboru, ako aj ostatných prítomných občanov na zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal […]

Výkup papiera / 2015-03-04

Firma Sagi s.r.o. Žilina, realizuje opakovaný výkup papiera (približne každé 3 mesiace prípadne podľa potreby). Výkupca zberový papier odváži priamo vo vozidle a vymení za toaletný papier alebo finančnú hotovosť. Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartónovej krabici alebo igelitke. […]

Marec mesiac knihy / 2015-03-04

Marec mesiac knihy

Dňa 4. marca 2015 bude Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka  v Dolnom Kubíne organizovať podujatia pri príležitosti Marca-mesiaca knihy. Budú to neobyčajné stretnutia s poéziou – čítam si pre svoje potešenie.  V dnešnej dobe plnej digitálnych médií, by kniha ako taká  by mala byť súčasťou života detí. Kniha nielenže obohacuje dušu dieťaťa, rozvíja deťom […]

Vyhodnotenie súťaže v hraní dámy 2015 / 2015-02-28

Vyhodnotenie súťaže v hraní dámy 2015

Obec Zázrivá organizovala dňa 18.1.2015 súťaž v hraní dámy. Táto súťaž prebiehala v troch kategóriách. Deti do 10 rokov 1.miesto    Marek Otruba 2.miesto    Timotej 3.miesto    Lukáš Otruba V tejto kategórii ešte súťažil Kristián Matúš a Michal Križo. Deti od 10 – 15 rokov 1.miesto    Lenka Hertelová 2.miesto    Damián Štyrák 3.miesto    Ondrej Beňo Nad 15 rokov […]

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2015-02-27

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 27. 02. 2015  /piatok/   o 15. 30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba  návrhovej  […]

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2015-02-23

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 23.2.2015 / pondelok / o 15. 30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej […]

Najkrajšie vianočné medovníčky / 2015-02-20

Najkrajšie vianočné medovníčky

V predvianočnom období sa deti z Obecnej knižnice v Zázrivej zapojili do súťaže, ktorú organizovalo vydavateľstvo Fragment. Bola to vianočná súťaž O najkrajší vianočný medovníček. Spolu s deťmi sme kocúrikovi Fragmentíkovi zaslali medovníčky. Boli sme milo prekvapení, keď nás vydavateľstvo Fragment odmenilo diplomom a peknými knižnými darčekmi.