Oznamy

Bezplatné meranie ostrosti zraku – dioptrií / 2015-02-03

Vážení občania, prichádza k Vám Občianske združenie optiky ZOOM. Bezplatne Vám premeriame dioptrie na diaľku a na blízko a odporučíme Vám najvhodnejšie okuliare. Príďte v utorok 3. februára od 10. do 11. hodiny do zasadačky obecného úradu a prineste si so sebou aj svoje vlastné okuliare.

14. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá / 2015-01-31

14. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá

Turizmus Zázrivá Vás pozýva dňa 31.1.2015 na 14. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá, ktorý sa koná o 19:00 v kultúrnom dome Zázrivá. Hrá ľudová hudba Chudobovci, skupina Esprit, hosť programu Sima Martausová. Cena vstupenky je 30€. Vstupenky si môžete zakúpiť v Penzióne Solisko – p. Romana Callová, 0907 437 373

Starosta vyrobil kríž pre obete vojny / 2015-01-20

Medzi tisícosemsto padlými, ktorí už sto rokov odpočívajú na cintoríne v poľskom Jangrote, je štyridsať oravských vojakov. DOLNÝ KUBÍN/JANGROT. Oravčania nezabúdajú na obete prvej svetovej vojny. Dôkazom je pietna spomienka v poľskom Jangrote, ktorej iniciátorom je Jozef Krupa z Klubu vojenskej histórie Beskydy. Minulý mesiac sa na nej zúčastnila 40-členná slovenská delegácia vrátane oravských starostov […]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 05.12.2014, č.: 5/2014 / 2015-01-20

UZNESENIE z ustanovujúceho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  05. 12.  2014,  č.:  5 / 2014. A/ berie na vedomie: 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 3. poučenie poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 05.12.2014 / 2015-01-20

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 05. 12.  2014  v kultúrnom dome v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: doterajší p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 8  prítomných poslancov ( jeden poslanec Mgr. Marek Bílek z pracovných dôvodov sa nezúčastnil zasadania OZ), predsedu miestnej […]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 11.12.2014, č.: 6/2014 / 2015-01-20

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 11. 12. 2014, č.: 6 / 2014. UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  11.12. 2014,  č.:  6/2014. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Správu Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013. 2. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 11.12.2014 / 2015-01-20

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 11. 12.  2014  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 7  prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, ako aj  ostatných prítomných  občanov  na    zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal p. […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 19.12.2014 / 2015-01-20

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 19.12.2014

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 19. 12.  2014  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 8  prítomných poslancov ( 1 poslanec p. Ing. Radovan Lupták sa zasadania OZ nezúčastnil), hl. kontrolóra obce a ostatných prítomných  občanov […]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 11.12.2014, č.: 7/2014 / 2015-01-20

UZNESENIE zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  19. 12.  2014,  č.:  7 / 2014. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Zmluvu o poskytovaní služby spočívajúcu v zabezpečení školení o bezpečnosti pri práci, zdravotný dohľad, preventívne prehliadky, zabezpečovanie požiarnej ochrany, uzatvorenej s poskytovateľom p. PhDr. Jánom Beňušom a obcou Zázrivá. 2. Žiadosť […]

5. ročník v hraní spoločenskej hry Dáma / 2015-01-18

5. ročník v hraní spoločenskej hry Dáma

Obec Zázrivá Vás všetkých srdečne pozýva 18.1.2015 o 13°° hod. do kultúrneho domu v Zázrivej na 5. ročník v hraní spoločenskej hry “Dáma“. Súťažiť sa bude v troch kategóriách. Deti do 10 rokov, deti do 15 rokov a kategória nad 15 rokov. Vlastná šachovnica vítaná. Tešíme sa na Vašu účasť.