Oznamy

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 11.12.2014, č.: 6/2014 / 2015-01-20

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 11. 12. 2014, č.: 6 / 2014. UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  11.12. 2014,  č.:  6/2014. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Správu Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013. 2. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 11.12.2014 / 2015-01-20

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 11. 12.  2014  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 7  prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, ako aj  ostatných prítomných  občanov  na    zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal p. […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 19.12.2014 / 2015-01-20

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 19.12.2014

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 19. 12.  2014  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 8  prítomných poslancov ( 1 poslanec p. Ing. Radovan Lupták sa zasadania OZ nezúčastnil), hl. kontrolóra obce a ostatných prítomných  občanov […]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 11.12.2014, č.: 7/2014 / 2015-01-20

UZNESENIE zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  19. 12.  2014,  č.:  7 / 2014. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Zmluvu o poskytovaní služby spočívajúcu v zabezpečení školení o bezpečnosti pri práci, zdravotný dohľad, preventívne prehliadky, zabezpečovanie požiarnej ochrany, uzatvorenej s poskytovateľom p. PhDr. Jánom Beňušom a obcou Zázrivá. 2. Žiadosť […]

5. ročník v hraní spoločenskej hry Dáma / 2015-01-18

5. ročník v hraní spoločenskej hry Dáma

Obec Zázrivá Vás všetkých srdečne pozýva 18.1.2015 o 13°° hod. do kultúrneho domu v Zázrivej na 5. ročník v hraní spoločenskej hry “Dáma“. Súťažiť sa bude v troch kategóriách. Deti do 10 rokov, deti do 15 rokov a kategória nad 15 rokov. Vlastná šachovnica vítaná. Tešíme sa na Vašu účasť.

DOMOV PRE KNIHY / 2015-01-16

Základná škola Zázrivá oslovuje všetkých priateľov kníh s možnosťou vytvoriť nový ktoré sú síce vyradené, ale nie na zahodenie. Môžete si prísť vybrať od pondelka 12.1. do piatku 16.1.2015 v čase od 7.30 do 14.30 hod. do budovy starej školy na prízemie. Váš dobrovoľný príspevok bude použitý na zakúpenie nových kníh pre žiakov.

V skanzene postavia včelín / 2015-01-15

Návštevníci kultúrnych podujatí budú môcť obdivovať presklený úľ so včelami. Aktívni rodičia úspešne rozširujú detský skanzen pri materskom centre Ovečkovo. Presťahovali starý včelín „Chceli sme deťom dopriať viac čerstvého vzduchu,” hovorí Zuzana Makarová, vedúca materského centra Ovečkovo. „Preto sme sa rozhodli postaviť detský skanzen.” Zatiaľ v ňom stojí zrubový domček, humno, studňa, hojdačka, lavičky. Všetko […]

Nová cyklomapa Orava a okolie uz v predaji / 2015-01-15

Nová cyklomapa Orava a okolie

Obec Zázrivá v spolupráci so spoločnosťou CBS spol, s.r.o. pripravila ručne maľovanú cyklomapu mapu Oravy a jej okolia. Mapu je možné si zakúpiť na obecnom úrade v Zázrivej. Cena 3.-€ na stiahnutie 1, 2    

Šťastné a veselé Vianoce / 2015-01-10

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku  veľa osobných a pracovných úspechov, želá JUDr. Matúš Mních – starosta obce Zázrivá a kolektív spolupracovníkov OÚ.

Zimný turnaj PC hier / 2015-01-04

Dňa 3. a 4. januára 2015,  obec Zázrivá a dobrovoľníci pripravili 11.ročník zimného turnaja PC hier. Tešíme sa na Vašu účasť.