Oznamy

OZ Zmysel života v ZŠ Zázrivá / 2016-01-15

Zmysel zivota v ZS Zazriva

Vážený priatelia, spracovali sme pre Vás fotografie z vydarenej piatkovej akcie na prvom stupni v Základnej skole v Zázrivej. Ďakujeme pekne pani Michalkovej z organizácie “Zmysel života” aj jej poslušným psíkom za navrstvite a tešíme sa opäť!

Šťastné a veselé Vianoce / 2016-01-13

Vážení spoluobčania, tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. V tento sviatočný čas, chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď […]

Správy webu www.zazriva.com / 2015-12-31

Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov obce Zázrivá Vám ponúkame možnosť zasielania správ – článkov z oficiálneho webového portálu www.zazriva.com. V prípade záujmu o zasielanie správ zašlite z Vášho  emailu správu  z názvom www.zazriva.com na email karol.karcol@gmail.com. Na emailový zoznam budeme posielať upozornenia, ako je napr.: – dátum vývozu separovaného a komunálneho odpadu, – dátumy zastupiteľstva, – pribudnuté články na […]

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca / 2015-12-31

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca

Obec Zázrivá bola vybraná ako jedna z turistických destinácií  Slovenska, v rámci realizácie projektu ” Počujeme Beskydy “. Tento projekt je prvým unikátnym hovoreným sprievodcom Po zaujímavostiach českej a slovenskom časti Euroregiónu Beskydy. Audio výklad českého sprievodca je nahovorený hercom Norbertom Lichým. Zaujímavosti slovenské časti  nahovoril známy herec Marián Labuda. Audio Spoty si môžu Ľudia […]

ROZPOČT NA ROKY 2015 – 2017 / 2015-12-31

Výdavková časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:   Výdavková časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:  

Harmonogram vývozu separovaného zberu a komunálneho odpadu na rok 2015 / 2015-12-31

Separovaný zber Komunálny odpad 26.1.2015 9.1.2015 23.2.2015 23.1.2015 23.3.2015 6.2.2015 20.4.2015 20.2.2015 25.5.2015 6.3.2015 22.6.2015 20.3.2015 20.7.2015 3.4.2015 24.8.2015 17.4.2015 21.9.2015 1.5.2015 26.10.2015 15.5.2015 23.11.2015 29.5.2015 21.12.2015 12.6.2015 26.6.2015 10.7.2015 24.7.2015 7.8.2015 21.8.2015 4.9.2015 18.9.2015 2.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 25.12.2015 Harmonogram vývozu odpadu 2015 – PDF

Územný plán obce Zázrivá 2015 / 2015-12-31

Spracovali sme pre Vás, Územný plán obce Zázrivá – Zmien a doplnkov č. 2 na stiahnutie vo formáte PDF, schválený Obecným zastupiteľstvom v Zázrivej dňa 27. 02. 2015.

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2015 / 2015-12-31

Pracovné stretnutia poslancov: 12.2.2015 15.5.2015 4.9.2015 27.11.2015 Obecné zastupiteľstvá: 23. 2. 2015 29. 5. 2015 18.9.2015 11. 12. 2015

Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej 2015 – video / 2015-12-31

Ovčiarska akcia pripomínajúca dávno zaniknuté tradície regiónu spojené so sezónnym vyháňaním oviec na hole a prezentáciou ľudového remesla. vyrobil: Pavol Láštic © 2015 hudba: Fujara – Sounds of Poľana – Zvuky Poľany (Music4Relax) Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na budúci ročník podujatia v roku 2016. Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej from Pavol Lastic on […]

UZNESENIE OZ konaného dňa: 13. 11. 2015, č.: 6/2015 / 2015-12-31

U Z N E S E N I E zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 13. 11. 2015, č.: 6 / 2015. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Žiadosť p. Antona Hakáča, Havrania 112 o odpredaj alebo prenájom obecného pozemku v Havranej, časť parc. č. E KN 22232/1. 2. Žiadosť p. […]