Oznamy

Zmena úradných hodín pre verejnosť / 2018-04-01

Vážený občania, Obec  Zázrivá oznamuje, že od 01.01.2018 sú zmenené úradné hodiny pre verejnosť na Obecnom úrade a to nasledovne: Pondelok     od 07:00 hod. do 15:00 hod. Utorok        od 07:00 hod. do 11:30 hod. Streda        od 07:00 hod. do 17:00 hod. Štvrtok       od 07:00 hod.  do 11:30 […]

Verejná dražba prebytočného majetku obce Zázrivá – TK 4K / 2018-03-19

Obec  Zázrivá vyhlasuje verejnú dražbu na nasledovný prebytočný majetok: Malotraktor TK 4K – 14, rok výroby neznámi Traktor je pojazdný. Obhliadku je možné vykonať 12.03.2018 v čase od 8:00 – 12:00 v garáži pod zdravotným strediskom. Záujemca predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke do podateľne obce alebo poštou do 16.03.2018. Obálka bude označená „TRAKTOR NEOTVÁRAŤ“. Najnižšia cena podania […]

Verejná dražba prebytočného majetku obce Zázrivá / 2018-03-19

Obec  Zázrivá vyhlasuje verejnú dražbu na nasledovný prebytočný majetok: PRAGA V3S, rok výroby neznámi V3S je pojazdná. Obhliadku je možné vykonať 12.03.2018 v čase od 8:00 – 12:00 v garáži pri budove pošty. Záujemca predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke do podateľne obce alebo poštou do 16.03.2018. Obálka bude označená „V3S NEOTVÁRAŤ“. Najnižšia cena podania je 2 000 €. […]

Výsledky súťaže „Dáma“ / 2018-03-15

Obecný úrad Zázrivá pripravil v nedeľu 14.1.2018 súťaž v spoločenskej hre „Dáma“. Súťaž začala o 13.hodine a skončila vo večerných hodinách. Do súťaže sa zapojilo 19 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. 1. kategória deti do 10 rokov 2. kategória deti do 15 rokov 3. kategória nad 15 rokov Umiestnenie v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné: […]

Zber elektroodpadu / 2018-03-03

V  stredu (28.02.2018) a v sobotu  (03.03.2018) obec Zázrivá organizuje zber nepotrebných elektrospotrebičov na ekologickú recykláciu.V deň zberu od 9:00 do 17:00 dopravte nevybrakovaný elektroodpad do zberného dvoru v Zázrivej. Ide spravidla o také elektrospotrebiče ako sú televízory, rádia, práčky, elektrické pece a rúry, bojlery, chladničky, mrazničky, vysávače, žehličky, mikrovlnky, sušiče, počítače  a pod. Nepotrebné veľké aj malé […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 08.12.2017 A UZNESENIE 5-2017 / 2018-02-28

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 08. 12. 2017 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 08.12. 2017, č. 5-2017.  

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce / 2018-02-23

Obec Zázrivá  vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Zázrivá v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zázrivá zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami (pozri nižšie) do 08. 02. 2018 na […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2018-02-23

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 23. 02. 2018 / piatok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

Delegácia z Bavorska / 2018-02-15

Naša obec Zázrivá, bola odprezentovaná ako jeden z mnohých fungujúcich príkladov v rámci seminára  „Príklady fungovania verejnej správy v Slovenskej republike“ ktorý sa uskutočnil v dňoch 25.9. – 28.9.2017 v Žilinskom samosprávnom kraji za účasti zástupcov bavorskej a slovenskej delegácie. Fotografie z podujatia sú zverejnené pod ďakovným listom.

Zázrivské fašiangy 2018 / 2018-02-10

Zázrivské fašiangy 10.2.2018 Pridajte sa k nám do sprievodu! 🙂 Sprievod 11:00 – prechod masiek Začne v Ráztokách od Fedorov a bude pokračovať do Stredu Sprievod potom pôjde z konča Havranej do Stredu a z Plešivej od vleku až do Stredu Večerný program 18.00 – privítanie fašiangových masiek FS Vrchári DFS Zázrivček a heligonkári ĽH […]