Oznamy

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-05-15

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 15.05.2020 08:00:00 do: 15.05.2020 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 / 2020-05-13

Obec Zázrivá oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019. Úroveň vytriedenia […]

Zázrivská inverzia 2020 / 2020-05-09

Videjko je o tom, ako to celé vlastne začalo.  

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-05-06

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 06.05.2020 07:30:00 do: 06.05.2020 16:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

Mapa zimnej údržby 2019-2020 / 2020-04-30

Výkon zimnej údržby ciest a komunikácii v obci zabezpečujeme prostredníctvom externých dodávateľov a vlastného traktora vybaveného na zimnú údržbu. V neposlednom rade sa snažíme pomôcť čistením chodníkov prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Pre zlepšenie informovanosti a zefektívnenie výkonu zimnej údržby, sme pre Vás spracovali podrobnú mapu zimnej údržby, s vyznačením rajónov jednotlivých osád a dodávateľov služieb. V […]

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE / 2020-04-28

Obecná knižnica v Zázrivej v rámci projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE organizovala pre žiakov základnej školy podujatia, ktoré sa konali dňa 10.12 a 11.12.2019 v Obecnej knižnici. Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Všetko sa nieslo v znamení […]

Oznamujeme občanom / 2020-04-28

Vážení občania, v súvislosti s ešte stále možnou hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19 a na základe stále trvajúcej mimoriadnej situácie na území SR, oznamujeme, že Obecný úrad Zázrivá, Základná škola s materskou školou, miestna knižnica, lezecká stena, posilňovňa v budove MŠ, budú od 30.03.2020 aj naďalej uzavreté až do odvolania. V prípade vybavenia Vašich dôležitých žiadostí, […]

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky / 2020-04-28

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele , nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou. Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky , hojnosť zdravia , šťastia a lásky Vám praje Matúš Mních a kolektív spolupracovníkov obce Zázrivá.

Aktualizácia a doplnenie knižného fondu odbornou literatúrou pre deti, mládež a dospelých / 2020-04-15

Po zverejnení výzvy za rok 2019 sa Obecná knižnica v Zázrivej zapojila projektom “ Aktualizácia a doplnenie knižného fondu literatúrou pre deti a mládež „ do grantového programu Fondu na podporu umenia 5.1.4, Akvizícia knižníc. Zaevidovaná žiadosť č. 19-514-04378 bola podporená sumou 1000€. Pri spoluúčasti obce vo výške 219,59€ sa zakúpilo celkom 136 kníh, ktoré […]

VÝZVA OBČANOM -riziko dopravných nehôd s účasťou chodcov / 2020-04-15

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde […]