Oznamy

Chráňme tých, ktorí sa o nás starajú / 2020-04-15

Prosíme Vás! Pred vstupom do týchto priestorov /potraviny, lekáreň, drogéria, pošta…/ si nasaďte rúška a rukavice, pomáhate tak chrániť zdravie nielen našich zamestnancov a zákazníkov ale nás všetkých! Tento vírus si vyžaduje veľkú dávku osobnej zodpovednosti, skôr než udrie v plnej sile! Prevencia má význam práve teraz! Pomáhajme si.    

MIMORIADNA SITUÁCIA na území SR / 2020-04-15

V zmysle § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a na základe uznesenia vlády SR č.111/2020 bola dňa 12.03.2020 od 06:00 hod. vyhlásená MIMORIADNA SITUÁCIA na území Slovenskej republiky. § 8 znie: „ Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť […]

Karanténne opatrenia pri šírení koronavírusu COVID19 na území SR / 2020-04-15

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.”) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie […]

Uznesenie vlády k obmedzeniu vychádzania počas veľkonočných sviatkov / 2020-04-15

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením […]

Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkú noc / 2020-04-14

Spoločnosť Technické služby mesta Ružomberok a. s. oznamuje, že počas Veľkonočných sviatkov mení termín vývozu komunálneho odpadu z pôvodného termínu 13.04.2020 (veľkonočný pondelok) sa presúva na sobotu 11.04.2020 (sobota).  

Krížová cesta prostredníctvom miestneho rozhlasu / 2020-04-10

Milí veriaci, duchovný otec našej farnosti nás všetkých pozýva k súkromnej modlitbe krížovej cesty na Veľký piatok o 9:00 hod., ktorá bude vysielaná prostredníctvom miestneho rozhlasu. Každý, kto sa chce pripojiť, stačí keď bude doma, vo svojom dvore. Takto duchovne sa celá farnosť spojí v modlitbe.

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2020-04-09

zazriva

  V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej  na deň: 09. 04. 2020 / štvrtok / o 15. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. […]

8. apríla a 9. apríla 2020 zrušené stránkové hodiny na všetkých pracoviskách úradov práce / 2020-04-09

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-03-30

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 30.03.2020 08:30:00 do: 30.03.2020 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach […]

MUDr. Truchlá oznamuje / 2020-03-28

MUDr. Truchlá oznamuje, že v rámci výskytu koronavírusu SARS-CoV-2 a vysokej úmrtnosti na toto ochorenie, žiadame našich pacientov, aby v čo najmenšom množstve navštevovali našu ambulanciu a to len v nevyhnutných prípadoch. Pri podozrení na toto ochorenie alebo pri kontakte s osobou, ktorá má podozrenie na toto ochorenie, je potrebné telefonicky kontaktovať linku 0800 22 12 […]