Oznamy

Uznesenie OZ v Zázrivej 3-2015 / 2015-06-28

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  29. 05.  2015,  č.:  3 / 2015. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Žiadosť o prenájom pozemku p. Zuzany Kôpkovej, Petrová 27, Zázrivá pri zastávke SAD na križovatke smerom Petrová. 2. Žiadosť o finančný príspevok p. Ing. Jána Chovanca, SNP 1200/13, Dolný Kubín na […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 29.05.2015 / 2015-06-28

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 29. 05.  2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 16. 00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 7 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, ako aj  ostatných prítomných  občanov  na    zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal p. starosta, […]

Voľné pracovné miesta v ČR / 2015-06-26

Voľné pracovné miesto v ČR

SKLADNÍK/ČKA – PRAHA, ČR Lokalita: Praha, Česká republika Náplň práce: Práca v sklade s oblečením (Wrangler, Vans, Reef, Lee, atď) Zmluva: TPP na 3 roky s možnosťou predĺženia Mzda: 75 – 85 KČ v čistom + rôzne bonusy, priemerne v čistom 500 EUR mesačne, možnosť zálohy po prvom a druhom odpracovanom týždni Pracovný čas: trojzmenná […]

Zázrivské halušky 2015 / 2015-06-20

Obec Zázrivá v spolupráci z dobrovoľníkmi pripravujú aj tento rok súťaž vo varení a jedení halušiek – Zázrivské halušky 2015, ktoré budú dňa 20.6.2015, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Týmto chceme povzbudiť a hlavne poprosiť našich spoluobčanov, ale i členov rôznych spolkov a organizácii pôsobiacich v obci (napr. poľovníci, futbalisti, požiarnici a iní), aby […]

Pozývame krojovaných / 2015-06-20

Pozývame všetkých čo majú doma kroje, aby prišli v sobotu 20.6.2015 ráno o 8.30 hod. do kostola na pastiersku svätú omšu a zároveň Vás pozývame krojovaných do sprievodu pri redikaní oviec, ktoré nasleduje hneď po sv. omši.  

Príďte sa zabaviť – vstup voľný :) / 2015-06-19

Wipe out

Obec Zázrivá v spolupráci z dobrovoľníkmi pripravujú aj tento rok súťaž vo varení a jedení halušiek – Zázrivské halušky 2015, ktoré budú dňa 20.6.2015, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame.   Zároveň pozývame všetky deti, rodičov a starých rodičov do areálu športových atrakcii – futbalové ihrisko, vstup voľný!

70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny / 2015-06-15

Vážení spoluobčania, stretávame sa tu pri pamätníku obetiam II. svetovej vojny. Práve v dnešných dňoch si pripomíname hrôzy vojny, ktorá hlboko zasiahla do bežného života každého jedného človeka. Je nemožné obyčajnými slovami opísať toto množstvo ľudských tragédií a utrpenia, ktoré sa postupom času stáva čoraz vzdialenejším pre mladú generáciu, ktorá vďaka Bohu vojnové šialenstvo nikdy […]

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2015-05-29

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 29. 05. 2015  /piatok/   o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba  návrhovej  […]

Upozornenie občanov – vypaľovanie trávy / 2015-05-28

Upozornenie občanov - vypaľovanie trávy

Vzhľadom na značné úhyny rôznych druhov živočíchov, že na Slovensku je vypaľovanie trávy zakázané zákonom NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane. Okrem toho pripomíname, že vjazd a státie motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest je zakázané trestným zákonom  č. 300/2005 Zb. z., ďalej zákonom č. 326/2005 Zb. z. […]

Slávnostné uvítanie do života 2015 / 2015-05-28

Keď sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábätkom, je to najkrajšie a najmilšie, čo sa rodine môže stať. Každé narodenie dieťatka je malý zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je pokračovaním nášho života. Obec Zázrivá usporiadala dňa 26.4.2015 “Slávnostné privítanie detí do života”. Na začiatku podujatia všetkých zúčastnených privítal pán starosta […]