Oznamy

Slávnostné uvítanie do života / 2012-06-28

„Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa s úsmevom malého dieťatka, to nie je rozprávka , to je už život sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám.” Obec Zázrivá pripravila dňa 20.5.2012 „Slávnostné privítanie detí do života“, ktorého sa zúčastnili detičky narodené v roku 2011. Rodičia si z rúk pána starostu Matúša Mnícha prevzali balíčky pre […]

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej – pozvánka / 2012-06-28

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 28.06.2012 /štvrtok/ o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba  návrhovej  komisie. 4. Rôzne […]

Výberové konanie na ťažbu dreva / 2012-06-10

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá IČO: 14224976, DIČ: 2020562104, Telefón/fax: 043/5896229, mobil: 0915 896972, email: urbarzazriva@dkubin.sk V Zázrivej  22.5.2012   VEC: Výberové konanie na ťažbu dreva Urbár, pozemkové spoločenstvo Zázrivá vyhlasuje výberové konanie na prevedenie  prebierok  v porastoch Urbáru v Zázrivej. Záujemcovia o tieto práce sa môžu prihlásiť do 10.06.2012 v kancelárii Urbáru v […]

Deň Zeme / 2012-05-30

22. apríla 2012 si ľudia na celom svete pripomenuli Deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa obec Zázrivá zapojila do čistenia svojho okolia. Pracovníci menších obecných služieb vyčistili úsek zhruba 4 km popri hlavnej ceste „od Sokola“ po dolinskú križovatku. Nazbierali vyše 30 vriec rôzneho odpadu, niečo okolo pol tony, prevažne plastové fľaše, pneumatiky, plechovky… Ďakujeme […]

zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2012-05-25

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta Mgr. Matúš Mních obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 25. 05. 2012 / piatok/ o 15.30 hod, na obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1.    Otvorenie zasadnutia. 2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. […]

Slávnostné privítanie detí do života / 2012-05-20

Obec Zázrivá organizuje v nedeľu 20.5.2012 o 15°° hod. ” Slávnostné privítanie detí do života“, ktoré sa narodili v roku 2011. Zoznam detí narodených v roku 2011 Ema Zaťková – rodičia: Ján Zaťko a Monika Fašánková Viktória Zajacová – rodičia: Matúš a Daniela Zajacovci Jakub Karcol – rodičia: Vladimír a Mária Karcolovci Nela Janká – […]

Podujatia v obecnej knižnici / 2012-05-18

Obecná knižnica v Zázrivej usporiadala v priebehu marca 2012 širokú škálu podujatí pre všetky vekové kategórie. Škôlkári sa potešili predstaveniu kníh pre deti pod názvom Hráme sa s knižkami, maňuškovému divadielku Máša  medveď a podujatiu pod názvom Ako rozprávajú zvieratká. Pre prvý stupeň to bola hodina hlasného čítania pod názvom Prvák, prvák, vystrč rožky! Ďalej […]

Záchrana zrúcaniny starého kostola v Zázrivej / 2012-04-30

Obec Zázrivá sa zaradila medzi úspešných uchádzačov o poskytnutie finančnej  podpory z rezervy predsedníčky vlády v rámci programu „Náš vidiek“. Na projekt „Záchrana zrúcaniny starého kostola v Zázrivej“ bola schválená finančná podpora vo výške 10 000,- €. Cieľom projektu je zabránenie postupnému chátraniu zrúcaniny kostola a vybudovanie dôstojného pietneho miesta v areáli cintorína, bezpečné pre návštevníkov a milovníkov […]

Výberové konanie na ťažbu dreva / 2012-04-30

Urbár, pozemkové spoločenstvo Zázrivá vyhlasuje výberové konanie na prevedenie rubných úmyselných ťažieb a prebierok v porastoch Urbáru v Zázrivej. Záujemcovia o tieto práce sa môžu prihlásiť do 30.4.2012 v kancelárii Urbáru v Zázrivej, Stred 197 alebo na tel č. 0915 896972 Urbár, p.s. tiež ponúka pílenie dreva na objednávku (krovy a iné rezivo podľa požiadavky). Informácie na mailovej adrese:  urbarzazriva@dkubin.sk alebo na […]

Marec mesiac Knihy / 2012-04-28

Dňa 22. marca 2012 Obecná knižnica v Zázrivej organizovala podujatie. Hosťami podujatia boli Ing. Ondrej Štyrák a pán Miroslav Karcol. Básne Ondreja Štyráka boli publikované v zbierke Štyri sezónne básne. Účastníkom stretnutia autor porozprával svoje zážitky o zrode básní ako aj samotnej knihy. Povesti spod Rozsutca od Miroslava Karcola mali aj majú medzi čitateľmi priaznivý […]