Oznamy

Nástenný kalendár Zázrivá 2012 / 2012-02-28

Obec Zázrivá vydala nástenný kalendár Zázrivá 2012. Jeden kus kalendára je do každej domácnosti s trvalým pobytom distribuovaný cez poslancov príslušného obvodu. Rodiny ktoré kalendár ešte neobdržali, kontaktujte prosím svojich poslancov. V prípade ďalšieho záujmu je možné kalendár zakúpiť na obecnom úrade v Zázrivej  alebo u p. Juríka. Cena za kus je 5€. Kontakt: karol.karcol@gmail.com […]

Ponuka pracovných miest – Jánošíkov dvor Malá Petrová / 2012-02-23

Jánošíkov dvor v Malej Petrovej hľadá šikovných čašníkov na obsluhu v prijemnom penzióne rodinného typu: 1.) Čašník – čašníčka (recepčný – recepčná) – práca na plný úväzok – stabilné prostredie s dlhodobou perspektívou – výborná strava priamo na pracovisku – školenia – veľa ďalších výhod. – práca v príjemnom prostredí a v dobrom dynamickom kolektíve […]

Pomôžte v aktivitách Záchrannej stanice / 2012-02-21

Záchranná stanica v Zázrivej je určená na záchranu poranených alebo inak postihnutých voľne žijúcich živočíchov a opustených mláďat. Zaoberáme sa ich liečením, rehabilitáciou, prípravou na vypúštanie a samostatným návratom vyliečených jedincov do prírody Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy funguje v Zázrivej už od roku 2001, máme teda bohaté skúsenosti s rehabilitáciou rôznych druhov. Za […]

Carneval Slovakia Žilina – oznam pre masky / 2012-02-17

Obecný úrad Zázrivá pozýva všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa 17.2.2012 fašiangového sprievodu v Žiline, aby sa prišli zapísať do kultúrneho domu k p. Papalovej alebo na č.t. 0907 476 063, 043 5896138 do stredy 8.2.2012. Každý účastník fašiangového sprievodu dostane 14 €, jedlo, odvoz a dovoz zabezpečený.

Vyhodnotenie súťaže v spoločenskej hre „ Dáma“ / 2012-02-11

V kultúrnom dome sa 22.1.2012 uskutočnil druhý ročník súťaže spoločenskej hry „dáma“. Súťaž  bola  v dvoch kategóriách a to deti od 10 r. až do 15 r. a súťažiaci nad 15 rokov. Pôvodne bola pripravená aj kategória do 10 rokov, ale asi v prípade zlého počasia  sa nezúčastnil tejto kategórie žiadny súťažiaci, tak bola zrušená. […]

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2012-02-09

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá   zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 09.  02.  2012  / štvrtok /   o 15.30 hod.  na Obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1.   Otvorenie zasadnutia. 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3.   Voľba  […]

Pracovné stretnutie subjektov CR / 2012-02-08

Dobrý deň, starosta obce Zázrivá Mgr. Matúš Mních pozýva všetky zainteresované subjekty v cestovnom ruchu v Zázrivej na pracovne stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu t.j. 8.2.2012  o 15:00 hod na obecnom úrade v Zázrivej.

Zápis do 1.ročníka / 2012-02-01

Riaditeľstvo Základnej školy Zázrivá oznamuje rodičom, že zápis do 1.ročníka sa uskutoční dňa 1.2.2012 /streda/ o 13:00 hod. v budove školy roč. 1.- 4. Na zápis je potrebné priniesť: – vyplnený protokol o zápise, – rodný list dieťaťa, – 7€ na učebné pomôcky. Uvedená suma nie je zápisné, ale bude použitá na nákup učebných pomôcok […]

Výzva pre občanov / 2012-01-31

Obec Zázrivá oznamuje občanom, ktorý majú vhodné pozemky na výstavbu a chcú parcely zaradiť do druhého doplnku Územného plánu obce Zázrivá, aby do 31.1.2012 podali písomnú žiadosť na obec Zázrivá, v ktorej uvedú číslo parcely a vyznačia na katastrálnej mape miesto budúcej stavby. Bližšie informácie u Ing. Jána Žúbora (0908 929 177, stavebnyurad@zazriva.com) alebo u  Karola Karcola (0908 941 052, karol.karcol@zazriva.com)

Voľby do NR SR 2012 / 2012-01-22

Dňa 10. 3. 2012 sa uskutočnia voľby do NR SR. Možnosť voliť majú všetci občania SR. Na základe možnosti voľby poštou, chce aj Obec Zázrivá informovať svojich občanov na možnosti ako sa zúčastniť volieb. Občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Zázrivá a zdržujú sa dlhodobo v zahraničí a budú v zahraničí aj v čase volieb, môžu sa ich […]