Oznamy

2% z dani pre Zachrannu stanicu v Zazrivej / 2013-03-27

Záchranná stanica a Ekocentrum je jeden z prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Ak sa rozhodnete svoje 2% venovať na niečo čo má zmysel, budeme radi, ak sa rozhodnete pre nás – venovaním 2% z dane pomôžete podporiť aktivity a projekty Záchrannej stanice a podporiť tak záchranu živočíchov z voľnej prírody. Údaje: Prijímateľ pre 2% z […]

Darovanie 2% z dani právnických a fyzických osôb pre ZZPO / 2013-03-27

Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z.

Darovanie 2% z dani právnických a fyzických osôb pre Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z. so sídlom v Tvrdošíne. Aj v roku 2013 môžu nášmu združeniu právnické osoby /firmy, zamestnávatelia/, fyzické osoby – podnikatelia /živnostníci/ ale aj zamestnanci venovať 2% zo svojej už odvedenej dane za rok 2012. Tieto peniaze, tak ako po minulé roky použijeme […]

Pomoc pri hľadaní obrazu / 2013-03-27

orol

Mili priatelia, chceme Vás poprosiť o pomoc pri hľadaní obrazu. Tento obraz nám niekto ukradol zo steny v našej stanici. Obraz je originál, maľba na brezovom dreve a maľovala ho p. Janka Zrubáková pred piatimi rokmi. Prednedávnom nám ukradli aj niekoľko starých parohov, ktoré keby o ne niekto požiadal, bez problémov by sme ich darovali, […]

Výsledky súťaže 8. ročníka voľných lyžiarskych a snowboardových pretekov mládeže a dospelých o pohár starostu obce Zázrivá / 2013-03-27

Dňa 3. marca 2013 sa konal 8. ročník voľných lyžiarskych a snowboardových pretekov mládeže a dospelých o pohár starostu obce Zázrivá. Účastníci skončili v nasledovnom poradí: kategória – Deti do 6 rokov 1. Petra Letková – Dolný Kubín kategória – Deti do 10 rokov 1. Eva Bednáriková -Zvolen 2. Naďa Šimeková – Dolný Kubín 3. Richard […]

Regionálne povesti a oboznámenie sa so slovenskou literatúrou / 2013-03-27

Regionálne povesti a oboznámenie sa so slovenskou literatúrou

V dňoch 13.marca 2013 a 15. marca 2013 Obecná knižnica Zázrivá v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne organizovala podujatie pre žiakov základných škôl.Tematické podujatie pre žiakov  malo názov Regionálne povesti a oboznámenie sa so slovenskou literatúrou. Podujatie je súčasťou mikroprojektu Kultúra nás spája, ktorý sa realizuje v spolupráci s Regionálnou knižnicou […]

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2013-03-22

POZVÁNKA V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 22.03.2013 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1.   Otvorenie zasadnutia. 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3.   Voľba návrhovej komisie. 4.   […]

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí / 2013-03-22

obec Zázrivá

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času. Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 3 […]

VÝKUP PAPIERA / 2013-03-06

Firma Sagi s.r.o. Žilina, realizuje opakovaný výkup papiera (približne každé 3 mesiace prípadne podľa potreby). Výkupca zberový papier odváži priamo vo vozidle a vymení za toaletný papier alebo finančnú hotovosť. Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny,kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartónovej krabici alebo igelitke. Balíky nesmú obsahovať kartón,lepenku,umelé hmoty,kovové […]

Rozpočet Obce Zázrivá na roky 2013-2015 / 2013-03-01

Rozpočet obce Zázrivá na roky 2013-2015 nájdete v sekcii Informácie pre občana – Dokumenty – Formuláre a tlačivá alebo kliknutím na nasledujúce linky: Rozpočet Obce Zázrivá na roky 2013-2015 Rozpočet príjmy Zázrivá na rok 2013-2015

Spustenie webu Bežky na Orave / 2013-03-01

Dobrý deň všetkým bežkárom, turistom a ostatným záujemcom o zimné túlanie sa po oravských chotároch. Spúšťame pre Vás webovú stránku Bežky na Orave. Zatiaľ Vám ponúkame kalendárium a základné informácie o lyžiarskych a peších zimných prechodoch. Postupne pridáme podrobnejšie informácie o jednotlivých akciách, tešíme sa na súčinnosť s organizátormi a účastníkmi Web Bežky na Orave na […]