ADVENTNÉ ČÍTANIE

Obecná knižnica v Zázrivej organizuje pre žiakov základnej školy v rámci projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE , ktoré sa bude konať dňa 10.12.2019 – 11.12.2012 v našej knižnici.
Hrdinami projektu sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičmi a deťmi prostredníctvom knihy a spoločného čítania, zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna , ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.
My veríme, že pri tomto čítaní zostanú deťom spomienky, ktoré ich budú sprevádzať po celý život.