CENA ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2018

Cenu za „Aktívne občianstvo a ľudskosť“ v Žilinskom kraji udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK). Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a ľudského prístupu.
Nominovaná bola aj naša obec Zázrivá, kde sme získali ocenenie Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
Ocenenie sa konalo 13. decembra 2018 o 17:00 v Palace Hotel Polom, Žilina Oceňovanie sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Stream z udeľovania ocenení

Uverejnil používateľ RMŽK – Rada mládeže Žilinského kraja Štvrtok 13. decembra 2018