Cesta do krajiny fantázie

Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vyhlásila literárnu súťaž pre deti a mládež pod názvom Cesta do krajiny fantázie. Témou súťaže boli básne – riekanky o knihách a čítaní. V tejto súťaži sa v 2. kategórii vo veku od 11-15 rokov na 1. mieste umiestnila Natália Smolková a na 3. mieste Marián Matúš. Čestné uznanie získala Nikola Mahútová. Všetci traja ocenení žiaci sú čitateľmi Obecnej knižnice v Zázrivej a ocenenie si prevezmú dňa 3.11.2017 v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Výhercom blahoželáme. Aktivita bola súčasťou mikroprojektu Cezhraničné kultúrne súzvuky, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Mikroprojekt je realizovaný v spolupráci s Miejskou Bibliotekou Publicznou v Limanovej.

Cesta do krajiny fantázie

Cesta do krajiny fantázie