Integrované obslužné miesto občana (IOMO)

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.
Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO na Obecnom úrade v Zázrivej a na jednom mieste vybavíte:

Výpis/Odpis z registra trestov
Výpis z Listu vlastníctva
Výpis z Obchodného registra

viac na https://www.iomo.sk/

IOMO

 

Dokumenty:
Bezpecnostna_politika_IOM.pdf
Ramcova_prevadzkova_smernica_prevadzkovanie_IOM.pdf