Komu zverujeme svoje tajomstvá?

Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne usporiadala dňa 21. februára 2019 podujatia pre žiakov 2. stupňa základnej školy.

Postupne knižnicu navštevovali jednotlivé ročníky aj s pani učiteľkami. Úvod podujatia patril predstaveniu literatúry pre mládež. Venovali sme sa témam týkajúcich sa dospievania mládeže prostredníctvom otázok: „Komu zverujeme svoje tajomstvá? Máte problém sa prejaviť?“ Nasledovali pásma knižných hádaniek. Žiakom boli prečítané krátke ukážky. Ich úlohou bolo z krátkej ukážky z prečítaného textu určiť názov knihy. Témou podujatia bolo zážitkové a tvorivé písanie. Prostredníctvom kníh ako Krič potichu braček, Spoveď vymysleného priateľa, Srdce, Ruže a mydlové bubliny, Môj anjel sa vie biť, Strieborný lev na oblohe, Bohovia nie sú zlí, Žiaden káčer navyše, Poletíme bez krídel, Ja hviezda Michaela, Som aká som, Spoveď vymysleného priateľa, Asi budeme spolu chodiť, Neznášam, keď ma hladkajú po hlave autori s humorom, realisticky, no zároveň s citom ponúkajú mladým, ale aj dospelým čitateľom možnosť odhodiť predsudky o nezvyčajnom správaní a tiež odlišné vnímanie nášho stereotypného pohľadu na svet. V knihách nechýba autenticita, sympatická otvorenosť, úprimnosť a nemalá dávka humoru. Nie je vždy ľahké nájsť v živote správne riešenie, vedieť, čo sa smie a čo by sa nemalo a možno práve v týchto knihách nájdeme odpovede na problémy a trápenia s ktorými sa stretávame.

Veríme, že toto stretnutie zanechalo v žiakoch pekné spomienky.

Odpovedať