Koronavírus 2019–nCoV – Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji

Koronavírus – informácie

Na základe záverov zasadnutia Pandemického strediska Okresného úradu Žilina Vám v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVIB-19 zasielame informačný leták – viď príloha, ktorý je potrebné vytlačiť a umiestniť na viditeľné miesto pri vstupoch do Vašich úradov. Ďalšie informačné brožúry a letáky sú tiež k dispozícii na stránke Okresného úradu Dolný Kubín: https://www.minv.sk/?informacie-pre-obcanov-8

Na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Žilina MUBr. Martina Kapasného PhD., MPH, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, v prípade zamestnávateľov obmedziť prípadne zastaviť vysielanie pracovníkov na zahraničné pracovné cesty do ohrozených krajín, osobitne do Talianska, Južnej Kórei a Číny. V prípade cestovania do iných krajín odporúčame preveriť aktuálnu situáciu v danej krajine. Uvedené opatrenie odporúčame primerane uplatňovať aj pri prijímaní pracovníkov zo zahraničných pracovných ciest z ohrozených krajín.

Ďalšie informácie kde sa priebežne monitoruje situácia výskytu v SR a kontaktné call centrá poskytujúce všetky dostupné informácie a návody riešenia v prípade potreby konzultácie podozrenia na výskyt COVIB-19:
http://www.uvzsr.sk/

Call centrá:
o Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
o Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
o Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
o Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
o Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
o Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
o Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
o Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
o Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Usmernenie OU DK pre obce

Najčastejšie otázky a odpovede v PDF

Priloha c. 2 korona-hlavna brozura v PDF

Rozhovor: Vladimír Krčméry o hrozbe koronavírusu: Kedy príde na Slovensko a čo je účinná prevencia?

Podcast: https://www.podbean.com/ew/pb-xkssf-d56805