KURZ OVOCINÁRSTVA BLÍZKEHO PRÍRODE

OZ „PARTNERSTVO PRE MAS TERCHOVSKÁ DOLINA”

VÁS V SPOLUPRÁCI S OZ TIUA POZÝVA NA KURZ OVOCINÁRSTVA BLÍZKEHO PRÍRODE
25. FEBRUÁR, 2019 • 9:00, KRASŇANY

PRIHLASOVANIE • GABOROVA@MAS-TD.SK

LEKTOR • JÁN VESELÝ

MIESTO KONANIA • DOM KULTÚRY KRASŇANY (PRI ŽILINE)

VSTUPNÉ NA KURZ • DOBROVOĽNÉ( ODPORÚČANÉ 10)

■ počet účastníkovje limitovaný kapacitou, preto je potrebné prihlásiť sa vopred
■ kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť
■ prineste si teplé oblečenie, termosku s čajom, niečo na zjedenie
■ vlastné náradie nie je podmienkou (ručná pílka, záhradnícke nožnice)
■ predpokladaný koniec je o 17:00
■ kurz sa bude konať za každého počasia