NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2017-2019

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 – príjmy

 

 

 

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 – výdaje