Odborný seminár Salašníctvo v karpatoch

Obec Zázrivá pozýva širokú verejnosť na odborný seminár

Salašníctvo v karpatoch

– dedičstvo, tradície a ochrana životného prostredia

14.12.2017 – štvrtok, 9:00 Penzión Solisko, Zázrivá

plagat_salasnictvo_december_2017Program:
ODBORNÝ SEMINÁR (9:00 -14:00):
Projekt Trasa valašskej kultúry
Mgr. Peter Madigár, koordinátor projektu
Obec Zázrivá (www.zazriva.com)

Valašská kolonizácia na Orave s intenzívnym chovom oviec v oblasti Zázrivej
PhDr. Elena Beňušová, etnografka
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk

Ovca plus – projekt pre bačov- príklady aktivít
Józef Michalek, valaský vojvoda,
koordinátor programu owca plus
v Sliezskom vojvodstve, PL
Fundacja Pasterstvo transhumancyjne
www.redykkarpacki.pl/
owca-plus.pl/

Dedičstvo Karpát
Josef Straka, predseda
Občanské sdružení KOLIBA, Košařiska, ČR
www.koliba-os.cz

Vplyv valašskej kolonizácie na rastlinstvo v Malej Fatre
Mgr. Jozef Limánek, botanik
Správa Národného parku Malá Fatra
www.npmalafatra.sk

ODBORNÁ EXKURZIA (14:00 -18:00):
prezentácia regiónu a ochutnávka regionálnych produktov

Záujem o účasť na seminári prosíme nahlásiť na e-maili: tvk@zazriva.com,
prípadne na telefónnom čísle 0915 800 757 najneskôr do 11.12.2017.

plagat_salasnictvo_december_2017_web