Ovčiari v Zázrivej Rôsadzom ukončili salašnícku sezónu

Dňa 22.10.2017 v Zázrivej v amfiteátri ukončili miestni ovčiari a nadšenci pre zachovávanie starých obyčajov a tradícií súvisiacich s pastierskou kultúrou salašnícku sezónu.  Akcia začala predpoludním slávnostnou pastierkou omšou, ktorá bola zároveň aj poďakovaním za úrodu. Salašníci v kostole odovzdávali obetné dary ako oštiepok, syrové výrobky, črpák, či pastiersku palicu. Po omši ovčiari rozdávali oštiepky, a za sprievodu muzík sa krojovaný sprievod presunul do miestneho amfiteátra. Tam prebehlo sťahovanie salaša, ukážka starých zvykov, a obyčajov, pri ktorých sa ovčiari opätovne podeli s návštevníkmi o svoje výrobky a spoločne si uctili sezónu. Počas rôsadzu vystúpili Detský folklórny súbor Zázrivček zo Zázrivej, Folklórna skupina Kýčera a ľudová hudba zo Zázrivej, Trombitáši Štefánikovci z Nimnice, Karol Kočík zo Zvolena, ľudová hudba Kubovcov z Lutíš, Goralská kapela Zwyrtni zo Sliezskych Beskýd (Poľsko) , Folklórna skupina Trnkári zo Žaškova. Počas akcie sa ponúkal baraní guláš, oštiepky, syrové nite a baranie klobásky, návštevníci mali tak možnosť zoznámiť sa s dnes nie moc preferovanými surovinami a výrobkami, ktoré majú svoje jedinečné vlastnosti a pozitíva a sú súčasťou miestneho kultúrneho dedičstva. Na slovenskej strane Karpát sa konala takáto jesenná akcia inšpirovaná starými zvykmi podľa našich vedomostí po prvý krát. Veľké poďakovanie patrí pánu farárovi Dušanovi Semanovi za spoluprácu a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii a zabezpečovaní jednotlivých aktivít.

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.

Poland-Slovakia_SK_01_RGB-(