Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme, že od: 26.06.2019 08:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len “SSD”). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené pod oznamom.
Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 26.06.2019 14:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

scan oznamu vo forme pdf

Ďalej oznamujeme, že v termíne od: 28.06.2019 08:00:00 do: 28.06.2019 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené pod oznamom.

scan oznamu vo forme pdf