Posvätenie adventného venca

nedeľu 2.12.2018 po svätej omši, sme sa zišli na námestí, kde nám náš duchovný otec Mgr. Dušan Seman posvätil spoločný adventný veniec a zapálili sme na ňom prvú adventnú sviecu, ktorá symbolizuje nádej.  Zároveň nám poprial, aby sme tento čas, plný očakávania slávnosti Narodenia Pána, prežili v radosti, pokání a konaní dobra. Pán starosta JUDr. Matúš Mních vo svojom príhovore poďakoval všetkým za ich účasť a poprial veľa zdravia a krásne prežitie adventného času.

Je pekné, že aj v tejto uponáhľanej dobe je čoraz viac miest a obcí, kde si na svojich námestiach pripravujú tento symbol adventu. Veľa mladých ľudí možno ani nevie, načo je adventný veniec a prečo práve takto vyzerá. Pre niektorých je to len krásna dekorácia do bytu a to, že symbolizuje hlboký duchovný význam sa stráca.

Na záver sa chcem poďakovať verejnoprospešným pracovníkom a našej pani kvetinárke za prípravu a výzdobu adventného venca.