SALAŠNÍCTVO V KARPATOCH

Obec Zázrivá pozýva širokú verejnosť na
ODBORNÝ SEMINÁR
SALAŠNÍCTVO V KARPATOCH
– dedičstvo, tradície a ochrana životného prostredia
16.10.2018 – utorok, 9:30, Penzión Solisko, Zázrivá

Program:
Projekt Trasa valašskej kultúry
Mgr. Peter Madigár, koordinátor projektu
Obec Zázrivá
https://zazriva.com/

Vplyv pastvy na vegetáciu Karpát
prof. Ing. Ján Novák, PhD. , fytocenológ Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
http://www.uniag.sk

Počiatky šírenia valašského práva na Orave
Mgr. Lukáš Tkáč, historik

Historické krajinné štruktúry Kysúc
doc. Ing. Peter Jančura, PhD. , krajinár
Krajinárske združenie Kolegium

Súčasný stav v chove oviec na Slovensku, činnosti Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo pre rozvoj chovu oviec so zameraním na rozvoj chovu národných plemien oviec.
Ing. Július Šutý, predseda Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK, vedúci plemenných kníh
Zväz chovateľov oviec a kôz
http://zchok.sk/

ODBORNÁ EXKURZIA (14:00 -18:00)
– prezentácia regiónu a ochutnávka regionálnych produktov

Odborný seminár organizuje Obec Zázrivá v rámci projektu Trasa valašskej kultúry,aktivity III. Univerzita Karpatská, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Účasť na seminári je bezplatná, pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie. Pre účasť na seminári je nutné sa zaregistrovať.

Záujem o účasť na seminári prosíme nahlásiť na e-maili: tvk@zazriva.com, prípadne telefónnom čísle 0915 800 757 najneskôr do 12.10.2018.