Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Obec Zázrivá oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je: 75,06 %

Pre tvorbu ceny odobratého odpadu je dôležití poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku. Tento poplatok závisí od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

Jednoducho povedané, čím viac budeme separovať a kompostovať odpad z domácnosti a firiem – tým menej bude dramatické zdražovanie poplatku za odpad.