Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – Informácie pre voliča