Voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 25.05.2019 v Zázrivej

 

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1116 1032 2138
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 243 178 421
Počet odovzdaných obálok 242 178 420
Počet platných odovzdaných hlasov 233 171 404

 

Výsledky volieb pre jednotlivé politické strany

 

p.č. politická strana 1 2 spolu
1. SMER – sociálna demokracia 17 16 43
2. Kresťanská demokracia – Život a prosperita 8 9 17
3. Kotrelba – Ľudová strana Naše Slovensko 45 21 66
4. KOREKTÚRA – Andrej Hryc 2 0 2
5. Slovenská národná strana 10 4 14
6. SME RODINA – Boris Kollár 3 4 7
7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávisle osobnosti (OĽANO) 9 11 20
8. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 0 0 0
9. Strana práce 1 0 1
10. Strana tolerancie a spolunažívania 0 0 0
11. HLAS ĽUDU 0 0 0
12. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 1 0 1
13. DOPRAVA 1 0 1
14. Kresťanskodemokratické hnutie 48 45 93
15. Strana zelených Slovenska 2 0 2
16. MOST – HÍD 0 0 0
17. PRIAMA DEMOKRACIA 0 0 0
18. Strana rómskej koalície – SRK 0 1 1
19. SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA 0 0 0
20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov 0 0 0
21. Strana maďarskej komunity 2 0 2
22. DOMA DOBRE 1 0 1
23. Kaoalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce 7 0 7
24. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 0 0 0
25. Sloboda a Solidarita 25 17 42
26. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1 2 3
27. NAJ – Nezávislosť a Jednota 0 0 0
28. Kresťanská únia 3 9 12
29. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 45 31 76
30. Demokratická strana 0 1 1
31 NÁRODNÁ KAOLÍCIA 2 0 2