Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB KONANÉ DŇA 10.11.2018 V ZÁZRIVEJ

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE ZÁZRIVÁ A DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCI ZÁZRIVÁ

 

INFORMÁCIE K DORUČOVANIU OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

 

INFORMÁCIE K DORUČOVANIU OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

 

INFORMÁCIE K ODOVZDÁVANIU KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

 

OZNÁMENIE EMAILOVEJ ADRESY

 

MENOVANIE ZA ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI ZÁZRIVÁ

 

UTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V OBCI ZÁZRIVÁ

 

OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ POČTU OBYVATEĽOV OBCE ZÁZRIVÁ

 

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU POSLANCOV

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ – INFORMÁCIE PRE VOLIČA