Výsledky komunálnych volieb konané dňa 10.11.2018 v Zázrivej

zazriva

Výsledky komunálnych volieb konané dňa 10.11.2018 v Zázrivej

 

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1097 1041 2138
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 423 348 771
Počet odovzdaných obálok 423 348 771
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 420 345 765
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu 372 306 678

 

 

 

Výsledky volieb pre voľbu starostu obce

konané dňa 10. 11. 2018 v Zázrivej

 

MENO okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
1. JUDr. Matúš Mních 372 306 678

 

 

 

Výsledky volieb pre jednotlivých kandidátov

pre voľby do obecného zastupiteľstva Obce Zázrivá

konané dňa 10. 11. 2018 v Zázrivej

p.č. meno a priezvisko politická strana 1 2 spolu
1. Stanislav Žúbor   220 171 391
2. Samuel Prílepok   196 148 344
3. Janka Pazderová   176 157 333
4. Jozef Jurík, Bc.   171 144 315
5. Ladislav Teličák, Ing.   145 124 269
6. Jakub Krška   149 114 263
7. Miroslav Chudaš   146 116 262
8. Miroslav Macek, Ing.   140 122 262
9. Jozef Červeň   136 120 256
10. František Žúbor, Ing.   140 109 249
11. Ambróz Otruba   111 129 240
12. Anton Drengubiak   135 101 236
13. Peter Štyrák   131 83 214
14. Tibor Bilek   96 91 187
15. Michal Karcol   103 64 167
16. Zdenko Trofimenko   96 68 164
17. Ján Babic   79 68 147
18. Peter Zelenec   38 30 68

 

Miestna volebná komisia v obci Zázrivá

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v obci Zázrivá, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
A. Do obecného zastupiteľstva v obci Zázrivá boli zvolení:
1. Stanislav Žúbor, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Samuel Prílepok, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Janka Pazderová, Slovenská národná strana
4. Jozef Jurík, Bc., Kresťanskodemokratické hnutie
5. Ladislav Teličák, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
6. Jakub Krška, SMER – sociálna demokracia
7. Miroslav Chudaš, Slovenská národná strana
8. Miroslav Macek, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
9. Jozef Červeň, Slovenská národná strana

B. Za starostu obce Zázrivá bol zvolený:
JUDr. Matúš Mních SMER – sociálna demokracia

V Zázrivej
dňa 11. novembra 2018