VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

Voľby prezidenta SR konané dňa 30.03.2019 v Zázrivej

Voľby prezidenta SR konané dňa 16.03.2019 v Zázrivej

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky – Informácie pre voliča

Kandidáti na prezidenta SR 2019 – www.prezidentskevolbysr.sk – neoficiálny zdroj

Kandidáti na prezidenta SR 2019 –  SME – neoficiálny zdroj