Výsledky súťaže „Dáma“

Obecný úrad Zázrivá pripravil v nedeľu 14.1.2018 súťaž v spoločenskej hre „Dáma“. Súťaž začala o 13.hodine a skončila vo večerných hodinách. Do súťaže sa zapojilo 19 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch kategórií.
1. kategória deti do 10 rokov
2. kategória deti do 15 rokov
3. kategória nad 15 rokov

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:
Deti do 10 rokov:
1. miesto Adamko Barienčík
2. miesto Nelka Barienčíková
3. miesto Maťko Petera

Deti do 15 rokov:
1. miesto Marek Otruba
2. miesto Lukáš Otruba
3. miesto Maroš Petera

Nad 15 rokov:
1. miesto Marián Guričan
2. miesto Ján Pallo
3. miesto Maroš Petera

Každý súťažiaci musel vo svojej kategórii odohrať s každým dve hry, ktoré sa bodovali. Na záver sa každému spočítali body a tak sa určilo poradie víťazov. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok.