ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 09.04.2020

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 09.04.2020 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 09.04.2020, č. 01-13 2020.