ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 12.06.2020

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 12.06.2020 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 12.06.2020, č. 14-30 2020.