ZÁPISNICA ZO DŇA 21.09.2018 A UZNESENIE 3-2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 21.09.2018 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 21.09.2018, č. 3-2018.