ZÁPISNICA ZO DŇA 23.2.2018 A UZNESENIE 1-2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 23.2.2018 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 23.2.2018, č. 1-2018.

100_0820