ZÁPISNICA ZO DŇA 29.09.2017 A UZNESENIE 4-2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 29. 9. 2017 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 29. 9. 2017, č. 4-2017.

menu3