Zmena úradných hodín pre verejnosť

Vážený občania,
Obec  Zázrivá oznamuje, že od 01.01.2018 sú zmenené úradné hodiny pre verejnosť na Obecnom úrade a to nasledovne:

Pondelok     od 07:00 hod. do 15:00 hod.
Utorok        od 07:00 hod. do 11:30 hod.
Streda        od 07:00 hod. do 17:00 hod.
Štvrtok       od 07:00 hod.  do 11:30 hod.
Piatok         od 07:00 hod. do 13:00 hod.

Obedňajšia prestávka je každý deň v čase od 11:30 do 12:00 hod.

Obec Zázrivá oznamuje a vyzýva občanov, ktorí v priebehu roka 2017 mali akúkoľvek zmenu vo svojich nehnuteľnostiach, získali nehnuteľnosť kúpou alebo darom, prípadne nehnuteľnosti predali alebo darovali, ak v priebehu roku 2017 postavili drobnú stavbu, skolaudovali dom, alebo vykonali akúkoľvek zmenu vo svojich nehnuteľnostiach, aby túto skutočnosť  oznámili na obecnom úrade najneskôr do 31.01.2018.

Obec Zázrivá vyzýva občanov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na komunálny odpad na rok 2018 z dôvodu, že pracujú v zahraničí, alebo v týždňových turnusoch v SR, taktiež deti, ktoré sú ubytované počas štúdia na internáte, alebo študujú v zahraničí, aby potvrdenia o týchto skutočnostiach doručili na obecný úrad, najneskôr do 31.01.2018.

Obec Zázrivá oznamuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa ako aj poplatok za komunálny odpad sa v roku 2018 bude vyberať od 01.04.2018.

Obec Zázrivá oznamuje, že pani Mgr. Milota Papalová, má od marca 2017, kanceláriu v budove obecného úradu na prízemí, číslo telefónu 043/5823232.

100_0820