Podujatia

CHÍV UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA 2017

foto Pavol Láštic

Týždeň slovenských knižníc

foto Anna Otrubová

Krása a múdrosť rozprávky

foto Anna Otrubová

Kopŕcaňä po zázrifských vŕškoch 2017

foto Jozef Matúš

Dáma 2017

foto Karcol Karcol

Vianočné trhy 2016

Karol Karcol

Zázrivský Diferák 2016

foto Pavol Lástic, facebook.com/pavollasticcreative

Zázrivské dni 2016

foto Jozef Pollák, Martin Petruška