Podujatia

2. ročník týždeň čítania deťom

foto Anna Otrubová

Deň Európy v Záhrebe

foto veľvyslanectvo SR v Záhrebe

Medzinárodny deň Matiek 2016

foto Pavol Láštic facebook.com/pavollasticcreative

Slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku svätého Floriána, patróna hasičov

foto Pavol Láštic facebook.com/pavollasticcreative

Stavanie Mája 2016

foto Pavol Láštic facebook.com/pavollasticcreative

Kniha Oravy 2015

foto Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Uivítanie novorodencov 2016

foto Pavol Láštic facebook.com/pavollasticcreative

Noc s Andersenom v Zázrivej 2016

foto Jozef Juríik

Marec mesiac knihy

foto Anna Otrubová