Pálenie Jánskej vatry / 2024-06-22

Pozývame Vás v sobotu 22.6.2024 na pálenie Jánskej vatry s diskotékou v areáli amfiteátra v Zázrivej 18:00 detská diskotéka 20:00 pálenie detskej vatry 22:00 pálenie vatry O zábavu a občerstvenie je postarané – tešíme sa na Vás      

Ponuka brigády v Slnečnom dvore / 2024-07-15

Hľadáme brigádnikov do Slnečného dvora na letnú sezónu (nástup ihneď) na pozíciu čašník/čašníčka. Plat 5,0€/hod. Bližšie informácie na tel: +421 917 610 005 email: antoniarabekova1808@gmail.com

PAVOL BREIER – PRÍBEHY ZO ZÁZRIVEJ, Zo života pastierov / 2024-10-06

Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a autor, Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy PAVOL BREIER PRÍBEHY ZO ZÁZRIVEJ – Zo života pastierov vo štvrtok 13. júna 2024 o 16.00 hod. vo výstavnej sieni Koridor v Župnom dome v Dolnom […]

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. / 2024-06-28

Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebníci Michal Adamčík, trvalé bytom Karpatská 3097/7, 811 05 Bratislava a manželka Lucia Adamčíková, trvalé bytom Krasňanská 13626/8, 831 06 Bratislava podali dňa 07.06.2024 s posledným doručením dňa 10.06.2024 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie […]

NÁRODNÝ ŠTAFETOVÝ BEH VOLVO RUN SLOVAKIA 2024 / 2024-07-15

The Run Slovakia je interaktívny štafetový beh. Od 7. do 9. júna 2024, čakala na bežcov viac ako 520 km dlhá trať z Košíc do Bratislavy, ktorá viedla cez desiatky slovenských prírodných, historických a kultúrnych pamiatok. Úchvatné prírodné scenérie a slovenská pohostinnosť vytvárali neopakovateľný zážitok pre bežcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Bežci VOLVO RUN […]

Zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu / 2024-09-15

Volebný okrsok č.: 1 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu – Volebný okrsok č.: 1 v PDF   Volebný okrsok č.: 2     Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu – Volebný okrsok […]

Zázrivá cup 2024 – U11 / 2024-06-29

TJ Fatran Zázrivá a obec Zázrivá Vás pozývajú na futbalový turnaj Zázrivá Cup 2024 – U11, 29.06.2024 na štadióne TJ Fatran Zázrivá. Program: 08:00 – 08:30 – zahájenie turnaja 08:30 – 16:00 – zápasy turnajov  16:15 – 16:45 – vyhodnotenie turnaja Súťažiace tímy: TJ Fatran Zázrivá                      […]

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2024 / 2024-06-20

Obec Zázrivá – Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024 Zverejnené 04.06.2024 Zvesené XX.XX.2024

NÁVRH -Záverečný účet obce za rok 2023 / 2024-06-20

NÁVRH -Záverečný účet obce za rok 2023 Zverejnené 03.06.2024 Zvesené XX.XX.2024

NÁVRH – VZN č. 14 – 11/2024, o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2024-06-20

NÁVRH – VZN č. 14 – 11/2024, o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá Zverejnené 03.06.2024 Zvesené XX.XX.2024

Deti materskej školy, 1. a 2. stupňa v knižnici / 2024-08-15

Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne pozývala žiakov prvého a druhého stupňa Základnej školy v Zázrivej žiakov materskej školy a družinárov na podujatia v knižnici. Podujatia pre 1. stupeň a pre materskú školu sa konali 29.04.2024 v knižnici. V úvode podujatí sme si predstavili nové knihy v […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2024-06-28

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 28.06.2024 10:00:00 do: 28.06.2024 15:30:00, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

100 rokov života pani Teličákovej / 2024-08-15

Len málo ľudí vo svete sa dožije krásneho vysokého veku. Len niekoľko ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať 100 a viac rokov. Stokrát opakované štyri ročné obdobia, to je životná púť. Dňa 24.05.2024 sa prekrásnej chvíle dožila naša spoluobčianka pani Mária Teličáková, ktorá oslávila svoje životné jubileum, 100 rokov. Bolo […]

POĎME VYTVORIŤ SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVÁ – ZÁZRIVSKÉ HALUŠKY 2024 / 2024-07-13

Obec Zázrivá v spolupráci s dobrovoľníkmi pripravujú aj tento rok súťaž vo varení a jedení halušiek – Zázrivské halušky. Termín podujatia je stanovený na 13.7.2024. Týmto chceme povzbudiť a hlavne poprosiť návštevníkov, našich spoluobčanov ale i členov rôznych spolkov a organizácii pôsobiacich v obci /napr. poľovníci, futbalisti, požiarnici, učitelia a iní) aby si vytvorili súťažné […]

Výstavba optického internetu v Zázrivej je ukončená a začíname pripájať / 2024-09-12

Výstavba optického internetu je ukončená a začíname pripájať. Pripojte sa na náš internet: 0850 33 88 33 info@giganet.sk Alebo naskenujte QR kód a vytvorte nezáväznú objednávku.

Denný letný tábor / 2024-06-28

Základná škola s materskou školou v Zázrivej, organizuje denný letný tábor pre žiakov 1. až 5. ročníka, v termíne 22. – 26. júl 2024 od 08:00 do 15:00. Príhláška – letný tábor 2024 

Ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa hnedého (Ursus arctos) / 2024-10-15

Ako sa vyhnúť stretu > Pri plánovaní návštevy miest, kde je pravdepodobný výskyt medveďa hnedého, je dôležité dodržiavať niekoľko bezpečnostných zásad. Nikdy by ste nemali chodiť na takéto miesta osamote, je lepšie pohybovať sa v skupine a udržiavať blízky kontakt so všetkými členmi skupiny. > Plánujte svoju návštevu tak, aby ste vyrážali a vracali sa […]

OravaCard – zľavová karta / 2024-09-12

OravaCard je zľavová karta s unikátnym QR kódom, ktorá umožňuje majiteľovi čerpať zľavy vyjadrené finančne, v percentách alebo formou bodového vernostného systému. Ak radi využívate voľný čas hlavne vonku, no šport pre vás nie je to pravé orechové, vďaka ORAVA CARD budete môcť v našom regióne okúsiť rôzne typy aktivít – s výhodnejšou cenou. Benefity […]

Dobrovoľníci spoločne s poľovníkmi zbierali smeti popri našich cestách / 2024-06-28

Aj túto jar v sobotu – 06.04.2024 ku Dňu Zeme, sa partia mladých – aj tých večne mladých (22 hrdinov) 🙂 spolu s obcou Zázrivá podujala na ďalšie čistenie okolia popri našich cestách a potokoch. Tentokrát sa k čisteniu pripojili aj členovia Poľovníckeho združenia Zázrivá (30 hrdinov). Spoločne sme vyčistili hlavnú cestu od Malej Lučivnej,  osady […]

Uvítanie detí do života 2024 / 2024-07-12

Keď sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábätkom, je to najkrajšie a najmilšie, čo sa v  rodine môže udiať.  Narodenie dieťatka je malý zázrak. Dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je pokračovaním nášho života. Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho […]

SPOLOČNE VYTRIEĎME FAREBNEJŠÍ SVET! / 2024-12-12

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK v plnej miere zabezpečuje financovanie triedeného zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu (skla, papiera, plastov, kovov a nápojových kartónov) v partnerských samosprávach. A Vy, občania, v tomto zohrávate nezastupiteľnú úlohu, nakoľko Vy sa rozhodujete, ako budete s Vaším odpadom nakladať. Samozrejme, ak je to možné, mali by sme sa snažiť o […]

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 2. kola vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky / 2024-08-10

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky Volebný okrsok č.: 1 Obec: Zázrivá Zápisnica – Volebný okrsok č. 1 v PDF   Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky Volebný okrsok č.: 2 Obec: Zázrivá […]

Povinnosť samospráv informovať verejnosť o smogovej situácii / 2024-12-28

Dňa 1. júla 2023 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iných ustanovení rieši aj informovanie verejnosti a výstrahu obyvateľstva pri mimoriadnych situáciách. Na tento účel slúži smogový varovný systém, ktorý prevádzkuje poverená organizácia – Slovenský hydrometeorologický ústav. Pri identifikácii smogovej situácie podľa […]

Kontakty – nové telefónne čísla obce Zázrivá / 2025-12-31

Funkcia Meno a priezvisko Telefónny kontakt starosta obce: JUDr. Matúš Mních 0907 887 756 stavebný úrad Bc. Katarína Majdišová 0908 929 177 ekonomické oddelenie: Ing. Andrea Mäsiarová 0902 305 981 kataster nehn. soc.odd.: Mgr. Karol Karcol 0908 941 052 matrika, správa daní: Bc. Monika Žúborová 0902 304 817 správa daní a poplatkov: Mgr. Milota Papalová […]

Oznámenie o vyhradení miesta Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a na území ochranného pásma NPMF / 2024-12-06

VYHRADENÉ MIESTA V OCHRANNOM PÁSME NÁRODNÉHO PARKU MALÁ FATRA A NA ÚZEMÍ CHKO HORNÁ ORAVA č. 8/2024 zo dňa 26. januára 2024 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné […]

Ponuka suvenírov / 2024-12-31

Na obecnom úrade je možné zakúpiť nasledovné suveníry:  Pohľadnica 0,20 € Pero 0,65 € Magnetka 1,50 € Kovová kľúčenka 2,20 € Reflexná páska 0,90 € Kľúčenka so žetónom 1,20 € Šnúrka na krk 1,20 € Magnetka 0,85 € Bavlnená taška krátke ucho 2,00 € Bavlnená taška dlhé ucho 1,80 € Darčeková papierová taška väčšia 1,20 […]

Plán zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva Zázrivá na rok 2024 / 2024-12-31

Pracovné stretnutia poslancov Obecné zastupiteľstvá 07. 03. 2024 21. 03. 2024 06. 06. 2024 20. 06. 2024 05. 09. 2024 19. 09. 2024 28. 11. 2024 12. 12. 2024   Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (vo štvrtok)

Harmonogram realizácie zberu odpadov pre rok 2024 / 2024-12-31

Vážení obyvatelia a majitelia chalúp, pripravili sme pre Vás kalendár – Harmonogram realizácie zberu odpadov pre rok 2024, na konci príspevku sa nachádza link na stiahnutie pre tlač Na stiahnutie vo forme PDF tu

Pálenie Jánskej vatry / 2024-06-22

Pozývame Vás v sobotu 22.6.2024 na pálenie Jánskej vatry s diskotékou v areáli amfiteátra v Zázrivej 18:00 detská diskotéka 20:00 pálenie detskej vatry 22:00 pálenie vatry O zábavu a občerstvenie je postarané – tešíme sa na Vás      

Denný letný tábor / 2024-06-28

Základná škola s materskou školou v Zázrivej, organizuje denný letný tábor pre žiakov 1. až 5. ročníka, v termíne 22. – 26. júl 2024 od 08:00 do 15:00. Príhláška – letný tábor 2024 

Zázrivá cup 2024 – U11 / 2024-06-29

TJ Fatran Zázrivá a obec Zázrivá Vás pozývajú na futbalový turnaj Zázrivá Cup 2024 – U11, 29.06.2024 na štadióne TJ Fatran Zázrivá. Program: 08:00 – 08:30 – zahájenie turnaja 08:30 – 16:00 – zápasy turnajov  16:15 – 16:45 – vyhodnotenie turnaja Súťažiace tímy: TJ Fatran Zázrivá                      […]

POĎME VYTVORIŤ SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVÁ – ZÁZRIVSKÉ HALUŠKY 2024 / 2024-07-13

Obec Zázrivá v spolupráci s dobrovoľníkmi pripravujú aj tento rok súťaž vo varení a jedení halušiek – Zázrivské halušky. Termín podujatia je stanovený na 13.7.2024. Týmto chceme povzbudiť a hlavne poprosiť návštevníkov, našich spoluobčanov ale i členov rôznych spolkov a organizácii pôsobiacich v obci /napr. poľovníci, futbalisti, požiarnici, učitelia a iní) aby si vytvorili súťažné […]

PAVOL BREIER – PRÍBEHY ZO ZÁZRIVEJ, Zo života pastierov / 2024-10-06

Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a autor, Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy PAVOL BREIER PRÍBEHY ZO ZÁZRIVEJ – Zo života pastierov vo štvrtok 13. júna 2024 o 16.00 hod. vo výstavnej sieni Koridor v Župnom dome v Dolnom […]