Brigáda na čistenie chodníka – zámkovej dlažby na novom cintoríne